boekenopener voor probaat schrijfwerk
Ziehier de sinds 2009 dagelijks aangepaste laat-ironische internetpost van scribent revers locker.
Naam
E-mailadres
Opmerkingen
Dit is een verplicht veld
Laatste tweets
kwasi gedateerde dada

 

  

Contact: hedelepe@kpnmail.nl

 

Week 33: Het handelsblad heeft de Nrc definitief verdrongen.

 

Zaterdag 18/8:

~  De doofpot is door de kerk.

 

Het is mij verwerpelijk ontschoten

Waarom die opgeschoten meid

Geworpen kreeg in haar schoot

Waarmee zij zelf al had geworpen

Om zo aangeschoten voorwerp te worden

Daar schoot ze niks mee op

Zij liet derhalve de schoot maar vieren

Met z’n zessen

Bij het schootsveld te water

In ontwerp verschoten van kleur

Voelbaar afgeschoten

Onderworpen

Door-, voor-, noch ingeschoten

Ander onderwerp.


Vrijdag 17/8:

~  Zo’n ei-pet valt over de oren. Het wordt weer tijd voor i-mutsen. 

 

Dichter aan huis

rijmt per abuis

dichter op til

maakt geen verschil

dichter met pech

is goed op weg

dichterbij

volgens mij.

 

Onder de pressie

van likmevessie

woekert agressie

ter kulsessie

over depressie.


Donderdag 16/8:

~  En zelfverkrachting dan.

 

Waar mijn predikaat

voor staat

komt te laat

aan de praat

voor de baat

scheef zo die gaat

onder de maat

van de graat

als vuile vaat

voor de draad

gesmaad

en gehaat

door de straat.


Woensdag 15/8:

~  De heersende lijstjes- en prijsjesjournalistiek gaat helemaal goed komen.

 

Dag des Heeren

niks bekeren

en dus geen gedonder

het kan zonder

wondervlonder

hoger sferen opgebonden

inclusief vergeten zonden

pierlali

paarlila

zo nabij

de hemel bla.


Dinsdag 15/8:

~ Pummel boekt lummel danwel hummel.

 

Als twee kleren

samenzweren/

galop peren

is dat heel bijzonder

daar vanonder

boven wonder

hoe die peren onomwonden

zwerend masturberen konden

bigamie

ha die ja

hond erbij

en die beet erna.


Maandag 13/8:

~   Uit mededogen met sukkels krijgen nu ook brutale voetgangers van rechts voorrang.

 

Liever een verlopen stadsproleet

dan een dorpspoeet

als universeel asceet

verkleed

tot ruraal urbaan anorgane onheilsprofeet

zonder planeet

of misplaatste komkommereet

die van geen wanten weet

een behaarde neet

die badend in zijn zweet

zichzelf  compleet ontleed

concreet ontbeet

wie weet

wat heet.


Zondag 12/8:

 ~  Waar slaat dit nou weer op.


Brexit hupsakee

maybe May-day

hay hay

mayfly/-hem ojee

so to say

ray

gay okay

don’t pray

no pay

take it away

this endless claybay

lay out

dus o nee.

 


===