boekenopener voor probaat schrijfwerk
Ziehier de sinds 2009 dagelijks aangepaste laat-ironische internetpost van scribent revers locker.
Naam
E-mailadres
Opmerkingen
Dit is een verplicht veld

 Kleine bloemlezing aan non-fictie rond revers locker’s werk van toen en later:

“De klok op het Pleintje staat stil

al weken lang

en niet omdat de tijd dat wil

ben ik bang….”
                           Santpoorts Weekblad 20-8-’50.

...

Wat dacht u mijne heren
Valt aan die meisjes te bekeren
Goed fatsoen zal ze nooit leren
Dankzij uw weren en bezweren
Behalve lekker uit de  kleren
Katendrekkie  colere….
Gecroond in Trocadero Rotterdam 3-7-’57.

.....

“….. Het is als men het atelier van Antoon Molkenboer  binnenkomt alsof je neerdaalt in een vroeger tijdperk. Een trapje achter een krakende deur en in een verscholen hoek van het klooster waar slechts rust schijnt te heersen. Uitgesleten treden, een tegeltjesmuur, een bocht, en dan een laaggewelfde, muffige kelder vol sluimerende schetsen, mozaïekdetails, doeken, stoelen en hier en daar een lichtpunt. Een holklinkende stemt roept: “ Komt U maar verder”. Een gebogen gestalte die zijn schaduw vooruitwerpt, een stevige handdruk, een doordringende blik…..”
            Trouw 12-12-1959.

...

*…. Eigenlijk voor de grap heb ik me voor vijf gulden ingeschreven bij Copex Passage & Reisbureau in Hillegom om als eerste Nederlander een retourvlucht naar de maan te kunnen maken. Dit biljet op naam is het bewijs daarvan.…

Vizier 25-1-’58.

...


“…De onderzoekingen naar de “Venus van Mierlo” zijn afgesloten. De steen, waarin een vrouwenfiguur is gegrift, bleek authentiek te zijn. Voor zover de naspeuringen dit hebben kunnen vaststellen is daarmee de oudste kunst van ons land thuisgebracht. De steen is uit een ongeschonden laag tevoorschijn gekomen. Een laag die 11.000 jaar geleden het laatst door mensenhanden is beroerd…”
               AO-Reeks nr. 919, 1961.

...

“  …Nobody will be surprised to hear that housewives work very long hours , and , in fact, the investigation revealed that they have an average working week of no less than 60 hours. On weekdays they spend just over nine hours, and on Sundays over four hours on domestic occupations. The working week of women with small children is partcularly long. Even when they are ill or on holiday, they frequently have to continue with their daily work. This situation can be compared to the working conditions of the profesionally engaged  population in the nineteenth century…”
                          The Announcer maart ’66.

...

“..Het idee om deze internationale fietsactie ‘Stap op Val af’ onder het Philipspersoneel te organiseren was er al een tijdje, maar toen professor Groenman het over een gemeentelijke fietsendienst had dachten we ~ nu moeten we het doen. Motieven zijn er legio. Ik vind het lollig dat ik de zaak mag organiseren. Het enthousiasme van de duizenden deelnemers en de aandacht daarvoor over de hele wereld is hartverwarmend..”

                                   Algemeen Dagblad en NTS-Journaal 10.03.1967.

...

Locker vervaardigde het script  voor de film “Water Supply” ten hehoeve van het Internationale Reference Centre  for Community Water Supply, bekroond tijdens een VN-meeting in Ottawa eind 1975.

...

Indonesian Observer 14-05-1988:

JAYAPURA (Antara):  ..A four-member team of the Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) from the Netherlands, led by 'revers locker', is currently visiting Irian Jaya for a-two-week observation tour, it was reported yesterday. The visit  of he team is to have a closer look at the development projects implemented in Irian Jaya...
Besides, the team will also examinate  the possibility of estending a larger assistance to the province...

...

            “ …The medium is the message. Nowhere is this old fashioned battle cry more apt than in he media coverage of the South. Many share a concern for the shortcommings of this reporting, both in its range and its depth…”
(een revers locker-fragment uit de speech van minister Pronk voor symposium In Other Words op 28-02-1991 in Scheveningen, waar journalisten uit Afrika en Nederland van gedachten wisselden over hun vak).

...

Jazeker, revers locker was wel degelijk belast met de opzet van , en verantwoordelijk redacteur voor,  het 14daagse blad Internationale Samenwerking, waarvan het eerste  nummer verscheen op 26 juni 1969. Hij hield dat een paar jaar vol.  Deze gratis overheidsuitgave was in de eerste plaats bestemd voor nieuws en achtergronden  over Derde Wereld-kwesties  en –ontwikkelingen voor degenen die beroepshalve of door persoonlijke belangstelling betrokken waren bij ontwikkelingshulp.

...

           Ter gelegenheid van het internationale  UNCTAD III-symposium in het Haags congrescentrum heeft  in opdracht van H.K.H. Prinses Beatrix en Z.K.H. Prins Claus de particulier secretaresse de eer revers locker , wnd. directeur-secretaris  a.l.l. van de commissie–Claus, uit te nodigen voor een ontvangst op donderdag 20 januari 1972 in Paleis Lange Voorhout.

...
 
                                                          21-09-‘91      Arab News:

                       The Netherlands, one of the world’s most generous aid donors, said yesterday it was slashing aid to fifteen developing countries because of budget cutbacks. New  aid programs will be suspended starting in 1992 to these countries, chosen on the basis of their human rights record  and other criteria, according to Development Cooperation Ministry spokesman revers locker. Revers locker estimated that the cutbacks will be worth tens of millions of Dollars. But despite the cutbacks, revers locker said his ministry decided to begin giving aid to Haiti because of moves toward democracy  in the Caribian Island nation….
...

“ …Training efforts should be particularly geared towards project beneficiaries in cperationand maintenance. As essential element of the reappraisal of projects called above will be a true two-way consultation with beneficiaries and a continuation of thes consultations during renewed inplementaion. Operation and mantainance arrangements  should be an integral part of the reappraisal process…”

 (Principle findings and recommandations of the joint donor evaluation of the Tanzanian labour-ontensie public works programme (ILO) , headed by ‘revers locker’).

...

          Vanaf 1992 wisselde revers locker bij Buitenlandse Zaken beleids- en managementadviezen af met papierschuiven,  reizen,  vergaderen, en memo’s schrijven in relatie tot WTO, UNCTAD, CCF en OECD. Eind 1999 werd het departement definitief van hem verlost.

-0-

 

                                   XOXOXOXOXOXOXO

 

Locker biedt zes e-romans (hieronder samengevat), ruim 2500 gebundelde gedichten en meer dan 3000 gepubliceerde wanlijners aan.


1. Over die schreef.

 

Drie verliezers klampen zich in haat-liefde aan elkaar vast. De mislukte schrijver Jasper Sipkes gaat gebukt onder een gebrek aan talent en falend succes. De ambitie van Jasper ("Ik ben niet gek genoeg om furore te kunnen maken") lijkt een positieve impuls te krijgen na de plompverloren entree van flapuit Rita. Zij daagt hem op platvloerse wijze uit tot dadendrang. Met gevoelens van hoop en afkeer werkt hij schetsen uit die aan de anekdotische babbels van  Rita zijn ontleend. Helemaal onzinnig zijn de opstellen niet: ze zijn vooral gebaseerd op dwaze ervaringen van Rita's echtgenoot Dirk die bij Buitenlandse Zaken als buitenbeentje is vastgelopen in zijn baan. Hoewel Jasper's productie, opgejaagd door zijn kwelgeest, op de goede weg lijkt zint hij op maatregelen zich van Rita te ontdoen. De natuur redt hem. Maar publiceert hij ook?


2. Façades.

 

Reprise (?) van een onmogelijke liefde in Kennemerland bepaalt de lijn in Façades. De twaalfjarige Connie en de Canadese bevrijder Jim Conolly ontmoeten elkaar een paar keer in de meidagen van 1945. Fantasieën van Connie en Jim, die jaren later toevallig gelijktijdig in Friedrich Nietzsche's woonplaats Sils Maria verblijven, brengen de gevierde 'holenbeer' terug tot kleinmenselijke proporties. Jim verwerft aanzien in de hulpverlening aan de Derde Wereld, maar verliest zich ook in waandenkbeelden over archeologie en Kelten. Connie is voor de buitenwereld een mengeling van naïeve burgerlijkheid en eigengereidheid. Om de homofiele relatie tussen haar broer Jaap en Johan te bedekken houden Connie en Johan voor de buitenwereld met succes de schijn op partners te zijn. Waar Jim's vervreemding van gezin en vrienden eindigt met afzondering, klampt de introverte Connie zich juist aan haar familie en nuttige bezigheden vast. In de nazomer van 2004 raakt zij bezeten van de behoefte om uit te zoeken wat er van Jim geworden is. Een bizarre ontknoping wacht.


3. Alias luchtkasteel.

 

Alois Uitham's fascinatie voor de geschiedenis van het voormalig bastion de Hamtoren wordt tot een absurde obsessie als hij aan zijn hoofd gewond raakt bij de Harmelense spoorwegramp. De schok verplaatst hem naar een schijnwereld, waarin hij zich in toenemende mate verbeeldt Frederic Utenham, de vijftiende eeuwse Heer van de ridderhofstede Den Ham, te zijn die als enige Stichtse edele trouw bleef aan het gezag van de Utrechtse bisschop David van Bourgondië. Hij zet zich daarbij af tegen het naburige slot De Haar en de bijbehorende kliek, die hij beschouwt als de ongure tegenpool van Den Ham. Dat leidt tot een brute moord. David valt door de mand.


4 Schijnvuur.

 

De scholiere Rosa Borren dringt zich via een duistere advertentie in de Herald Tribune met succes als hulpje op bij de Soefitempel in Katwijk aan Zee. Een groep mannen en vrouwen van allerlei slag  uit diverse denkwerelden komt geregeld in het diepste geheim in Katwijk bijeen ter uitwerking van een wereldverbeterend manifest. Rosa die meer dan het vertrouwen geniet van de aanjager van het manifest kan er niet achter komen wat de groep precies bezielt. Olifantgod Ganesha gaat parallel op zoek naar zijn openbaring in Vuurland. Tijdens zijn zwemtocht over de oceanen maakt hij van de gelegenheid gebruik om na te denken over verdervelijke zaken. Lucia/Lucifer lijkt hem in Vuurland uit zijn lijden te verlossen. Hij ontstijgt. Het denkwerk van de groep gaat jammerlijk de mist in.


5. De Draak.

 

Een absurde zendingsdrang lokt Joris naar de Dordogne, waar hij onder Hollandse zon-aanbidders zijn blijde boodschap wil uitdragen. Zijn beeld van God in Frankrijk blijkt zelfbedrog. Hij verzoent zich met Faustus’ niemandsland tussen goed en kwaad. Deze roman verscheen ook op papier en is verkrijgbaar in de goede  boekhandel.


6. Isolatieband.

 

Vervalste kroniek in ’t slop over de bonte familie-ervaringen van Loesje en haar lotgenoten.

 

-o-o-oMerk

toch hoe sterk

onze kerk

hecht aan ’t zwerk

annex zerk

zonder zilverberk

louter gekkenwerk

vrij naar klerk

Jacky Perk.

 

De nieuwe lente

is aan dichtse talenten

om uit te venten

met aplomb van dementen.

uitgedrukt in centen

met renten 

in decente procenten

een pap zonder krenten

heb liever detenten.

 

+ toegif:

De hele tour

leeft tout court

op geouwehoer

rond amour

stoer loerververroerbravoer

renveevervoervoer

en z’n malle moer

op retour.

Sorry voor de boer.

 

Lezen

zal mij een zorg wezen

ook nadorst

is mij worst.

 

Geen stoppelbaard

zet de ware aard

van Valkenswaard

op de gele kaart

tenzij meer waard

dan behouden vaart.

 

Onmin

met de onderkin

past de koningin

meer zit er niet in.

 

Gelukkig blijft geluk

geborgenheid bij mijn geliefde

penstamons als lust voor het oog

luisteren naar Gershwin, Franck, Satie

een milde bries in open zee

de reuk van lente en winter

de smaak van malimango

maling aan succes

het voldaan gevoel

aandoenlijk kindergedoe

gedeelde troost

trouwe relaties

verhelderende gesprekken

tastbare genegenheid

ervaren rust

een rake tekst

simpele bescheidenheid van de gup

eindeloos lopen

de schoonheid van hooggebergte

kwetsbaarheid van naaktslakken

versus naaldhakken

overlevingskansen voor conceptie

bevrijding van het sterfbed

zandkorrels tussen je vingers door laten glippen

universeel onkruid

en soms helpt zelfs tautologie.

 

 

Of ik beklijf

met mijn geschrijf

voor tijdverdrijf

als trots oud wijf

staat op de harde schijf

geen polonaise live

poot stijf.

 

 

~  In het grolst van de nacht behoeven de knieën niet bij elkander te blijven.

 

Epos – epo – po – 0.

 

Deze kwant

hoe discrepant

ie in verstand

ook verzandt

houdt stand

aan de hand

van koning klant

terwijl van gene kant

de querulant

onbemand

noodgeland

lanterfant.

 

Geheel nieuw doorregen meer verontwaardigde werkwoorden:

Schillen –schol- geschald

Schelden – schal – geschild

Schollen –schel – gescholden

Willen – wol – geweld

Kruizen – kroos – gecrashed

Kosten - kast – gekust

Klussen – klas – geklost

Strelen -  straal – gestraald

Laken – lak – gelikt

Verleiden – verloot – verleden.

 

~  Nakwijlende info is ten dode opgeschreven.

~  De verloren verliessituatie is nu ook beschikbaar.

~   De samenleving verzet zich er niet tegen massaal bestolen te worden door productreclame om consumenten erin te luizen.         

~   Straatinterviews moeten het hebben van ijdeldomme flapuits.

~   Cultuurrealisme heeft terecht de mythe van ontwikkelingssamenwerking tussen arm en rijk ten voordele van arm doorgeprikt.

 ~   De obligate flutbabbel van topsporters slaat alles.

~   Joyce Cary’s ‘Mister Johnson’   hoort voor iedere ontwikkelingswerker verplichte lectuur te zijn.

~   Dit weerkaatst oeverloos geëmmer van een dove pianolastemmer.

~   Geraffineerd ordinair onschuldig blotebillensmoelwerk is het helemaal.

~   Bezorgd zijn gaat uiteindelijk van om over in door, en wel voor teloor.

~   Wat hier staat doet niet terzake.  

~   De meest aandoenlijke literatuur gaat buiten z’n boekje en wordt daarom buiten de boeken gehouden.

~   Uit mededogen krijgen nu ook alle voetgangers van rechts voorrang.

~   De stralende zon is door al die luchtvervuiling tot een schijnvertoning verworden.

~   De Hollandse Wacht am Rhein tegen de gekleurde schande is misschien vaardig.

 

 

Geachte estheten,

Beste atleten,

Goed om te weten:

gehoord de profeten

is het aan bescheten

proleten

bij gemeten

zweten

onder opengereten

boleten

om bezeten

zogeheten

kale neten

voor het daten

welkom te heten.

Ooit zo heet gegeten?    

 

Wellicht enigszins laf

maar met gestrekte staf

zo reken ik af

met het hardnekkige kaf

van hondsdraf.  

 

w.g. 

revers locker...

Zie ook zijn dagelijks en wekelijks nieuwe wanlijners, wekelijke feuilletons van zijn e-romans, gedichten, verontwaardigde werkwoorden en perkelzinnen op o.m. de pagina's  http://boekenopener.punt.nl en http://boekenopener.bekijknu.nl.

 

 

Laatste tweets
kwasi gedateerde dada

 

  

Contact: hedelepe@kpnmail.nl

 

Week 33: Het handelsblad heeft de Nrc definitief verdrongen.

 

Zaterdag 18/8:

~  De doofpot is door de kerk.

 

Het is mij verwerpelijk ontschoten

Waarom die opgeschoten meid

Geworpen kreeg in haar schoot

Waarmee zij zelf al had geworpen

Om zo aangeschoten voorwerp te worden

Daar schoot ze niks mee op

Zij liet derhalve de schoot maar vieren

Met z’n zessen

Bij het schootsveld te water

In ontwerp verschoten van kleur

Voelbaar afgeschoten

Onderworpen

Door-, voor-, noch ingeschoten

Ander onderwerp.


Vrijdag 17/8:

~  Zo’n ei-pet valt over de oren. Het wordt weer tijd voor i-mutsen. 

 

Dichter aan huis

rijmt per abuis

dichter op til

maakt geen verschil

dichter met pech

is goed op weg

dichterbij

volgens mij.

 

Onder de pressie

van likmevessie

woekert agressie

ter kulsessie

over depressie.


Donderdag 16/8:

~  En zelfverkrachting dan.

 

Waar mijn predikaat

voor staat

komt te laat

aan de praat

voor de baat

scheef zo die gaat

onder de maat

van de graat

als vuile vaat

voor de draad

gesmaad

en gehaat

door de straat.


Woensdag 15/8:

~  De heersende lijstjes- en prijsjesjournalistiek gaat helemaal goed komen.

 

Dag des Heeren

niks bekeren

en dus geen gedonder

het kan zonder

wondervlonder

hoger sferen opgebonden

inclusief vergeten zonden

pierlali

paarlila

zo nabij

de hemel bla.


Dinsdag 15/8:

~ Pummel boekt lummel danwel hummel.

 

Als twee kleren

samenzweren/

galop peren

is dat heel bijzonder

daar vanonder

boven wonder

hoe die peren onomwonden

zwerend masturberen konden

bigamie

ha die ja

hond erbij

en die beet erna.


Maandag 13/8:

~   Uit mededogen met sukkels krijgen nu ook brutale voetgangers van rechts voorrang.

 

Liever een verlopen stadsproleet

dan een dorpspoeet

als universeel asceet

verkleed

tot ruraal urbaan anorgane onheilsprofeet

zonder planeet

of misplaatste komkommereet

die van geen wanten weet

een behaarde neet

die badend in zijn zweet

zichzelf  compleet ontleed

concreet ontbeet

wie weet

wat heet.


Zondag 12/8:

 ~  Waar slaat dit nou weer op.


Brexit hupsakee

maybe May-day

hay hay

mayfly/-hem ojee

so to say

ray

gay okay

don’t pray

no pay

take it away

this endless claybay

lay out

dus o nee.

 


===