boekenopener voor probaat schrijfwerk
Ziehier de sinds 2009 dagelijks aangepaste laat-ironische internetpost van scribent revers locker.
Laatste tweets
kwasi gedateerde dadaden

 

Contact: hedelepe@kpnmail.nl

Week 17: 

De billentikker zit er weer aan (te komen).                                                                 

 

Donderdag 26/4:

~  Een doorsneeavondspits is doorgaans uiterst gemeen goed.

 

Zijn aanbeland

op het verloren Griend

van dol fijn Ameland

deugt van geen kant

want

scherp zand

plant

geen

ant

woord

van verstand

voor de boeman van Bomans

Texel zou het moeten zijn

volgena Wolkers zaliger

op z’n best

tenminste

would be dolfijn

in zijn blote reet.


Woensdag 25/4:

~  Het blijft de  vraag in hoeverre het ABN kut uitsluitend als kut beschouwt.

 

Met mijn geredeneer

genereer

ik keer op keer

zonder meer

afkeer

waarvoor ik me geneer

daar was ie weer

dank u zeer.

 

Wat van mijn part god is geheten

vloekt naar zijn beste geweten

de roe tot voodoo

moekoe wordt doodmoe

waarvoor je moet hebben gezeten

gespeten gespleten..zweten peentjes gescheten

vbvbvbbvbv

v

en dat had ‘t zelf kunnen weten

krijg daarom nou gauw de neten.


Dinsdag 24/4:

~  Wie durft te bevestigen dat grosso modo de meerderheid van kiezers gedoemd is het eigenbelang en dat van het collectief verkeerd te beoordelen.

 

Ook al heeft dat nooit willen deugen

het zal je goddorie dan heugen

blijf buiten kijf van mijn lijf

anders wordt het plankstijf

de illusie regeert toch de leugen.

 

Op ‘t eiland genaamd Tiengemeten

zijn negen geboden vergeten

met heel veel gedoe

maar wat doet dat ertoe

een kind zou zoiets kunnen weten.


Maandag 23/4:

~  Nightwriters zijn opgefokte dagdromers.                                                                           

 

Oxidatie lijkt me enig

onvervangbaar

vervagend

ontkleurd

bezeerd

en het neemt nog wel zuurstof tot zich

om overlevingskansen te vergroten

voorbeeldige omkeertendens

van vergankelijkheid

toch maar wat meer koolstofbinding

gedogen

dank voor de stank.


Zondag 22/4:

~  Score een stressje tegen je burn-aud.

 

 

Dankzij anonimiteit

mijn andere identiteit

kan ik me veel beter kwijt

alle tijd

bevrijd

van haat en nijd

gewenste autoriteit

grote meid

lijdt

niet onder  luciditeit

wapenfeit

daaraan schijt

verblijdt

kwaliteit?

 

 

Zaterdag 21/4:

~  Alles klinkt mooier dan in het concertgebouw. 

 

Grachtengordelroos

is roos in haarhoofdstad

roossescheur in schijnmaan

waterig opgelost

met een luchtje eraan

in het hart geschoten

doelend op een subcultuur

van opperste armzaligheid

geroosterd;

 

De cultuurschok was alras

goois matras

versus de

grachtengordel te onpas.

 

Vrijdag 20/4:

~  De wereldkampioenschappen zakdoekjeleggen zijn wegens een huilpandemie afgelast.                                                                                                                                

 

De vrolijkste frans van Symptcoma

die grijpt onbetwist naar zijn cola

alsof dat zoetgoed

hem geen kwaad meer aan doet

want hij lapt dat gewoon  aan zijn hola.


 

===