boekenopener voor probaat schrijfwerk
Ziehier de sinds 2009 dagelijks aangepaste laat-ironische internetpost van scribent revers locker.
feuilleton

 

In deze linkerkolom wordt wekelijks een aflevering geplaatst  van revers locker's recente e-mailroman 'SCHIJNVUUR'. Voor korte samenvattingen van mijn zes e-mailromans en ander werk: klik op Categorieën en vervolgens op Voorpagina. Zie ook boekenopener.punt.nl voor meer en/of persoonlijke info.


Aflevering 9, zichtbaar tot 11 december 2016.

 

Ik Ganesh, beredeneerde chaoot.

Opgegroeid in een periode waarin muziek de bedoeling had om te ontroeren, te verheffen, te bekoren, zoals bij affectie ten opzichte van pups of bloemen. De postmoderne samenleving heeft daarmee afgerekend en is er total vervreemd van geraakt. Klassiek modern is niet meer om aan te horen. Dubbeldissonantie. Roept alleen wrevelige, onaangename en negatieve gevoelens op. Of berekening bij huichelende dwepers. Onder een begeleidende  dreun van gettoblasters kilometers ver te horen over de wei. Wat een lol. Monkey music, aangepast lawaai voor het Dowsyndroom. Als het maar zo luid is dat je elkaar niet meer kunt verstaan. Want dat is de bedoeling als er verder alleen maar onzin wordt uitgekraamd. Ik zeg het nog maar eens een keer. Nog een geluk dat mijn broer Kataragama thuis de zaken waarneemt. Weer een zorg minder voor ons beiden. Ziel onder de arm omdat hij werd getroffen door permanente leegloop, en zijn ongelukkige vriendinnetje Valli Amma. Zijn gedrag liet zich niet thuisbrengen in een duidelijk omlijnde categorie afwijkingen. Onpeilbaar. Hij voelde zich als een afgetroefde spermatozoide maar nu leeft hij weer op. Een taak. Hoera een taak erbij. Niet meer stil hoeven nadenken.

Loesje, o Lucia, wat zouden we een ideaal paar kunnen vormen. Een kittig wijffie en een konterig kereltje kunnen zijn. Skippen die handel. Het bijhouden van een dagboek raakt uit de mode. Niet meer met jezelf in gesprek zijn en comtemplatief bezig zijn. Zo ook brieven schrijven en bellen. Alleen e-mail gebrabbel is mensen overgebleven. Hoe meer communicatiemogelijkheden des te armer de communicatie. Was het alleen maar een aaneenschakeling van misverstanden en onbegrip? Langs elkaar heen praten en leven?

Je laat er simpelweg je eigentijdse losbandige normbesef op los en je lacht je te barsten. Want in een democratie heeft toch een meerderheid van soepkippen het voor het zeggen. In de dictatuur figureert tenminste nog een minderheid van hetzelfde kaliber. Ook al kan een dictatuur zich straks uitsluitend handhaven door de inzet van massavernietigingswapens. En hoe dictatoriaal is de ideale democratie inmiddels? Is niet zelfs al het postchristendom – vanwege het accent op de uitgang – niet ontaard in bekvechterij in de achterhoede binnen een in louter democratie gespleten cultuur? Menig god is inmiddels berooid in eenzaamheid op Griend gestorven. Het enige dat hen nog een beetje gelukkig maakte was een incidentele verwondering over veranderingen in wolkenformaties.

Welaan. Samen Op Weg Naar Het Einde. Laten we het dus nog een beetje gezellig houden. Kop in het zand tussen Tigris en Euphraat, de moeder, hoedster en verloederaarster aller beschavingen. Natuurlijk wel oppassen niet net zo’n bekrompen en verwrongen heilsverwachting te koesteren als die van de rastafari’s. Een kwestie van generen en negeren. Régenen ook, ervaar ik op dit moment. Met bakken stroomt het neer. De zoveelste kastijding. Ook omdat we het niet meer droog zouden houden heb ik er lang over moeten nadenken wat mij te doen zou staan en hoe. Na eindeloos wikken en wegen ben ik tot de slotsom gekomen dat ik er niet aan ontkom aan me een boetedoening. Me te onderwerpen aan een schier eindeloze, slopende tocht. Hoe boeiend ook. Als een soort pelgrimage, een knieval voor alle oneigenlijke genietingen waaraan ik me tegoed heb gedaan. Oorzaak en gevolg vallen hier samen met schuld en boete. De schande geen voortbestaan in anderen te kunnen garanderen en genereren. Het moet eenvoudigweg. Ik was er helemaal aan toe. En Ratje, mijn trouwe rij- en lastdier staat er altijd klaar voor. Voortjakkeren derhalve voor het te laat is. Schipperen tussen trance en uithoudingstraining. Het lichtere handwerk afwisselen met doelgerichte extra versterving. Inkeer. En hoe gek dat ook klinkt: het veelvuldig genieten van  Chaplin-films helpt daarbij. Het entameren van het gevecht tegen de bierkaai. Altmodisch modern gespeend van nostaligie, melancholie en decadentie. De enige uitweg: Vuurland.

Ik Ganesha, overgewichtige bolleboos. Dikdoenerig baasje. Ik weet het.

De oplossing ligt altijd aan de andere kant van de echte oceaan. Aan gene, de slechte, zijde van de wereld. Water en  koude eerst als harde tegenstellingen doorstaan. Spartaans versterven onder aanhoudende regen om uiteindelijk sterker te overleven. Zoals de Yámana’s, de oorspronkelijke indianengroep ter plaatse in al hun naaktheid. Gelijk aan de wijze waarop ik mijzelf blootgeef. Pas toen ze zich gingen kleden stierven de volbloeds uit. Zij gingen daarmee in hun zelfbenoemde fin del mundo hun indringers voor. Het naderend einde van de wereld; begin van mijn ejaculerende ontstijging. Pas dan zullen de lavende straal van het orgasme en mijn microkikkervisjes ten offer worden geplengd aan de onbestendige generatie. Desnoods met liters tegelijk, op gevaar af in te drogen, of ter plaatse decennia ouder te worden, mijn glorie en gezag in halfmensengedaante kwijt te raken, dan wel ten koste van alle joligheid mij eigen. Nooit zal ik in de toekomst mogen worden genegeerd. In mijn voortbestaan ben en blijf ik, gegarandeerd.

Welk een gevors en getwijfel ging hieraan vooraf. Meende ik eerst ten onrechte op de Olympus in het donderende maar allang geblust vuur van Zeus mijzelf te kunnen vinden. Wilde als het ware dwars door de verzengende hel vernederingen trotseren. Maar dat bleek niets om het lijf te hebben. Louter misleiding voor argeloze bangerikken in te houden. Allang gepasseerde oorspronkelijke bedoelingen en betekenissen. Onzin en vergeten waarden, ondergegaan in de ruimte van de tijd. Ten onrechte doodsbenauwd toch om voor een halfseniele bromtor te worden versleten deed ik overdreven hip en enthousiast over de verdiensten van gefantaseerde nazaten en incasseerde daarmee de holle eerbied van mijn omgeving. Godlof heb ik me niet ontwikkeld in de door mijn soortgenoten verwachte c.q. gewenste richting. Ik bepleit onschuld of seponering van de weeklacht. Blijf gewoon een driftig mannetje vol eigenzinnige  gedachten. En wordt voorwaar gestraft met doorslaand succes. Voorwaardelijk. Waarmee maar weer eens te meer blijkt hoe weinig er over is van het alvermogen en het élan van godsvertrouwen in jezelf en concurrerende openbaringen, schriftelijk of door overlevering.

In complicerend vooroverleg met collega’s of zonder dat. Omdat alle goden individueel in hun almacht 100% invloed uitoefenen laat zich de resultante van krachten eenvoudig raden: van alles en niets, maar wel in zich en in totaal volmaakt. Spanningen heffen elkaar op. Daarom dient de waarheid over jezelf onder ogen te worden gezien. Dat is een eerste voorwaarde tot verlossing. Die zelfverloochening en boetedoening moet eerst worden doorstaan. De knusheid en onaantastbaarheid van mijn vertrouwde schrijn afgezworen voor betere tijden. Loskomen van je knellende omgeving. Steen ervoor. Mijn wederopstanding vergde water. Veel reinigend zout water en een plens van Pluvius eroverheen. Niet zo’n sprenkeltje op je kner, maar een langdurige vuurdoop vol permanente risico’s van bijna algehele onderdompeling. Zo is het gekomen.

Ik dwing we zo min mogelijk in noordelijke richting te zien.  Want die kant uit kijken heeft tot gevolg te worden weggetrokken van het doel, de vrouw van Lot achterna. Jezelf aan je lot overgelaten, ongemerkt op een laag pitje van je bewustzijn gezet. Onwillekeurig maar definitief de verderfelijke vergetelheid in. Het geldt voor eeuwig: afwijking en stilstand zijn fictie; voor- en achteruitgang tegelijkertijd afgewisseld met elkaar opheffende zijsporen. De kosmos kent uitsluitend voortgang. Het gebeurde is al voorbij. Mijn strenge vader leerde me al  nooit achterom te kijken naar wat er plaatsvond, want dan bots je alleen maar ergens tegenaan. Blijf maar als een hond half schuin naar voren kijken. Voorkom negatie van het genetisch bepaalde. Iedereen weet het, maar er kan misschien ergens van een systeemfout in de coördinatie sprake zijn. Volgens de god van de armen. Ganesha, de god van de vier armen. Jazeker: arm in arm in arm in arm.

Ik Ganesh, god van de wannende oren.

Ik geef toe dat ik iedere god en z’n mallemoer erbij haal. Het zal me nog moeite genoeg kosten om uiteindelijk ongeschonden mijn doel te bereiken. Praktisch in het verborgene. Want met zoiets loopt zelfs geen god te koop. Genetische genezing is genesis voor Ganesh. Uiteraard geen manipulatie. N’importe welke beschermende medegod mij anders zou bewaren. Zelfbescherming en het ophouden van stand. Je hoeft niet alles te laten lopen of over je kant te laten gaan. En voor het leven geldt toch al dat ervaring en perspectief onherroepelijk achter de horizon verdwijnen.

Ik Ganesh, beschermheilige voor veranderingen en gids voor mijn eigen eindroute dankzij het scheppen van mijn reisboek Mahabharata. Laat mij maar met rust. Ik zoek het zelf wel uit. Ik bemin de eenzaamheid boven alles.

Ik Ganesha, begin en einde der dingen. Hoofdig leider en strijder tegen de universele mallemolen. Op zoek naar een nazaat in puntje Vuurland omdat het universele woonoord Santa Rosa voor mij onbereikbaar zal blijven.

Hé Ganesha, lekker dier. Lieveling, kom hier! Wie zal het zeggen..

 

(wordt vervolgd)

==

Peyton op 25-03-2014 10:10: 
Thank you for the sensible critique. Me & my cousin were just preparing to do some research on this. We grabbed a book from our area library but I think I learned better from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there…

kaatje wharton op 31-07-2010 12:24 via, http://chalkpoetry.blogspot.com/ :
tot bij jou geraakt, leuke blog
krijt je jouw commentaar eens voor ons dan krijgt die zijn eigen plaatske?
dank je
ik kom hier zeker terug
kaatje.

 

<<<<<<<>>>>>>>>  <<<<<>>>>>


Kleine bloemlezing aan non-fictie rond revers locker’s werk van toen en later:

“De klok op het Pleintje staat stil

al weken lang

en niet omdat de tijd dat wil

ben ik bang….”
                           Santpoorts Weekblad 20-8-’50.

...

Wat dacht u mijne heren
Valt aan die meisjes te bekeren
Goed fatsoen zal ze nooit leren
Dankzij uw weren en bezweren
Behalve lekker uit de  kleren
Katendrekkie  colere….
Gecroond in Trocadero Rotterdam 3-7-’57.

.....

“….. Het is als men het atelier van Antoon Molkenboer  binnenkomt alsof je neerdaalt in een vroeger tijdperk. Een trapje achter een krakende deur en in een verscholen hoek van het klooster waar slechts rust schijnt te heersen. Uitgesleten treden, een tegeltjesmuur, een bocht, en dan een laaggewelfde, muffige kelder vol sluimerende schetsen, mozaïekdetails, doeken, stoelen en hier en daar een lichtpunt. Een holklinkende stemt roept: “ Komt U maar verder”. Een gebogen gestalte die zijn schaduw vooruitwerpt, een stevige handdruk, een doordringende blik…..”
            Trouw 12-12-1959.

...

*…. Eigenlijk voor de grap heb ik me voor vijf gulden ingeschreven bij Copex Passage & Reisbureau in Hillegom om als eerste Nederlander een retourvlucht naar de maan te kunnen maken. Dit biljet op naam is het bewijs daarvan.…

Vizier 25-1-’58.

...


“…De onderzoekingen naar de “Venus van Mierlo” zijn afgesloten. De steen, waarin een vrouwenfiguur is gegrift, bleek authentiek te zijn. Voor zover de naspeuringen dit hebben kunnen vaststellen is daarmee de oudste kunst van ons land thuisgebracht. De steen is uit een ongeschonden laag tevoorschijn gekomen. Een laag die 11.000 jaar geleden het laatst door mensenhanden is beroerd…”
               AO-Reeks nr. 919, 1961.

...

“  …Nobody will be surprised to hear that housewives work very long hours , and , in fact, the investigation revealed that they have an average working week of no less than 60 hours. On weekdays they spend just over nine hours, and on Sundays over four hours on domestic occupations. The working week of women with small children is partcularly long. Even when they are ill or on holiday, they frequently have to continue with their daily work. This situation can be compared to the working conditions of the profesionally engaged  population in the nineteenth century…”
                          The Announcer maart ’66.

...

“..Het idee om deze internationale fietsactie ‘Stap op Val af’ onder het Philipspersoneel te organiseren was er al een tijdje, maar toen professor Groenman het over een gemeentelijke fietsendienst had dachten we ~ nu moeten we het doen. Motieven zijn er legio. Ik vind het lollig dat ik de zaak mag organiseren. Het enthousiasme van de duizenden deelnemers en de aandacht daarvoor over de hele wereld is hartverwarmend..”

                                   Algemeen Dagblad en NTS-Journaal 10.03.1967.

...

Locker vervaardigde het script  voor de film “Water Supply” ten hehoeve van het Internationale Reference Centre  for Community Water Supply, bekroond tijdens een VN-meeting in Ottawa eind 1975.

...

Indonesian Observer 14-05-1988:

JAYAPURA (Antara):  ..A four-member team of the Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) from the Netherlands, led by 'revers locker', is currently visiting Irian Jaya for a-two-week observation tour, it was reported yesterday. The visit  of he team is to have a closer look at the development projects implemented in Irian Jaya...
Besides, the team will also examinate  the possibility of estending a larger assistance to the province...

...

            “ …The medium is the message. Nowhere is this old fashioned battle cry more apt than in he media coverage of the South. Many share a concern for the shortcommings of this reporting, both in its range and its depth…”
(een revers locker-fragment uit de speech van minister Pronk voor symposium In Other Words op 28-02-1991 in Scheveningen, waar journalisten uit Afrika en Nederland van gedachten wisselden over hun vak).

...

Jazeker, revers locker was wel degelijk belast met de opzet van , en verantwoordelijk redacteur voor,  het 14daagse blad Internationale Samenwerking, waarvan het eerste  nummer verscheen op 26 juni 1969. Hij hield dat een paar jaar vol.  Deze gratis overheidsuitgave was in de eerste plaats bestemd voor nieuws en achtergronden  over Derde Wereld-kwesties  en –ontwikkelingen voor degenen die beroepshalve of door persoonlijke belangstelling betrokken waren bij ontwikkelingshulp.

...

           Ter gelegenheid van het internationale  UNCTAD III-symposium in het Haags congrescentrum heeft  in opdracht van H.K.H. Prinses Beatrix en Z.K.H. Prins Claus de particulier secretaresse de eer revers locker , wnd. directeur-secretaris  a.l.l. van de commissie–Claus, uit te nodigen voor een ontvangst op donderdag 20 januari 1972 in Paleis Lange Voorhout.

...
 
                                                          21-09-‘91      Arab News:

                       The Netherlands, one of the world’s most generous aid donors, said yesterday it was slashing aid to fifteen developing countries because of budget cutbacks. New  aid programs will be suspended starting in 1992 to these countries, chosen on the basis of their human rights record  and other criteria, according to Development Cooperation Ministry spokesman revers locker. Revers locker estimated that the cutbacks will be worth tens of millions of Dollars. But despite the cutbacks, revers locker said his ministry decided to begin giving aid to Haiti because of moves toward democracy  in the Caribian Island nation….
...

“ …Training efforts should be particularly geared towards project beneficiaries in cperationand maintenance. As essential element of the reappraisal of projects called above will be a true two-way consultation with beneficiaries and a continuation of thes consultations during renewed inplementaion. Operation and mantainance arrangements  should be an integral part of the reappraisal process…”

 (Principle findings and recommandations of the joint donor evaluation of the Tanzanian labour-ontensie public works programme (ILO) , headed by ‘revers locker’).

...

          Vanaf 1992 wisselde revers locker bij Buitenlandse Zaken beleids- en managementadviezen af met papierschuiven,  reizen,  vergaderen, en memo’s schrijven in relatie tot WTO, UNCTAD, CCF en OECD. Eind 1999 werd het departement definitief van hem verlost.

-0-

 

                                   XOXOXOXOXOXOXO

 

Laatste tweets
voor niets

 contact: hedelepe@kpnmail.nl

 

Week  49: Impotentie en zelfbevrediging blijven in de kast.

 

Vrijdag 9/12:

~  Ik  had toch liever gewild als je morgen niet gekomen zou kunnen zijn.

 

Nee niks strategische navigatie

Zeg hup en kijk daar gaat ie.

 

Vergaderen

zit altijd of nooit in de aderen

een kwestie van benaderen.


Donderdag 8/12:

~  De leerstoel klepschmieren aan de Gooiland-universiteit is als van de voltallige omroepkliek bezeten.

 

Eerlijk gezegd

horen komkommers recht

hoe terecht.

 

Poëten konden het zo mooi onnavolgbaar zeggen

voor proleten van nu niet uit te leggen

ze weten van heggen noch steggen

en blijven doorgaan met flut dreggen.


Woensdag 7/12:

~  Gerande schijnspurrie is al een hele tijd met mijn schiermonikoog niet meer gezien; ook al naar de knoppen dus.

 

Onbegrepen poëten

moeten het ook zelf maar weten.

 

De wereld van doven en blinden

is niet terug te vinden

voor al die vrijgezinden

en hun gehackte vrinden

niet om je over op te winden

aso laat zich ook niet binden.


Dinsdag 6/12:

~  De goedjes doetjes en moetjes zijn net als hoedjes of toetjes zoetjes aan voorbijgegaan.

 

Volgens boze tongen

zijn alleen de uitgewrongen

longen

van die stille jongen

in Dongen

onbezonnen

ontgonnen

losgezongen

is de rest niet bijgesprongen

en de dans ontsprongen.


Maandag 5/12:

~  Het aangepaste paralympische onderdeel stilzitten kondigt zich aan.

 

Vol bewijs:

Dolle molle

Drolle grolle

Lolle nolle

Polle solle

Trolle wolle

Rolle bolle

Holle bolle

Gijs,


Zondag 4/12:

~  Laten we wel wezen: sms staat vooral voor smoes.

 

Intellectualistisch gezever

is dat wat ik lever

als woordenwever

en overgever

laatstaan de jenever

vanwege mijn lever.

 

Het fenomeen

de oplichter

van Overveen

is algemeen

minder gemeen

dan geen één

flopdichter

uit Geleen.


Zaterdag 3/12:

~ Slijmrijn onthult het geheim van een lijmdomein in lijn met uitgewerkte thijm voor een zwijn in zwijm.

 

Zo u al bestaat zeereerwaarde heer,

coeli baat ons al zó lang niet meer.


Het wezen van de ware flarf

is ingeperkt door larf en garf.

 

Onmin

helpt evenmin

als  suikerspin

op je kin.


Liever schrijver in het wild

dan toewijding verspild.


De kantlijn van het marginaal bestaan

wordt zo langzamerhand opgeheven

ho even

voor dit

lachwekkend pijnlijk hard gelag

wordt grof betaald

met deez en genen

bij gebrek aan betrouwbare navigatie

door de verenigde natie

vooruit dan maar weer.


Hoe ieler het lid

Hoe dieper het zit.

 

Onder het goede doelen-banier

geeft vernietiging van alle papier

me als internetdier

eindeloos plezier.


Was het maar vast half negen

dan moest alles nog beginnen

of het was allang voorbij

ophef van volzinnen gaat over

over in tegenzin

gisteren misschien

achteraf gezien

multifocus  perspectief

hoop uit verwachting

van betekenis

dromen uit illusie

een toekomst die nog kan ontluiken

als het lachje van een zuigeling

in onbewuste zenuwtrekjes

vergeten

tegen beter weten in

geweten in

het verleden van een positieve terugblik

het vooruitzicht van een voorruit

versplinterd in gemiste voorrang

in de mist van verloren  tijd.


Al zijn gejakker

bracht die knakker

even ver

als intensive care.


Geregisseerd invoelen

van geslaagde smoelen

verpest goede doelen

even spoelen

zul je bedoelen.

 

 ===