boekenopener voor probaat schrijfwerk
Ziehier de sinds 2009 dagelijks aangepaste laat-ironische internetpost van scribent revers locker.
feuilleton

 

In deze linkerkolom wordt wekelijks een aflevering geplaatst  van revers locker's recente e-(mail)roman 'SCHIJNVUUR'. Voor korte samenvattingen van mijn zes e-(mail)romans en ander werk: klik op Categorieën en vervolgens op Voorpagina. Zie ook boekenopener.punt.nl voor meer en/of persoonlijke info.


Aflevering 20, zichtbaar tot 26 februari 2017.

 

16. Rosa en Lenny

 

Op een stille woensdagmiddag kwam Roos in contact een roodharige Britse vrouw van tegen de vijftig. De vrouw scharrelde rond bij de ingang van de tempel en keek af en toe nieuwsgierig naar binnen. Ze durfde de drempel kennelijk niet over. Terwijl Rosa een vloerkleedje uitklopte sprak de vrouw haar aan. Zij maakte een beetje domme en verlegen indruk. Stelde zich voor als Lenny en mompelde een achternaam die Roos niet goed verstond. Ze zei uit Kent te komen en een paar weken met vacantie te zijn in Nederland. Ze logeerde op de camping naast het Soefi-terrein. Met een dromerige blik beweerde ze grote belangstelling te hebben voor de Moonbeweging. Roos corrigeerde haar. Ze gaf in haar beste schoolengels een lesje Soefi en nodigde de vrouw uit gewoon een kijkje te komen nemen onder de koepel. Vreemdelingen waren er altijd welkom. Dat gaf het open hek al aan. Maar ze moest zich wel aan de regel houden binnen de open ruimten te blijven. Roos had op dat moment niet veel te doen en stelde voor haar even snel een eerste indruk te geven. Veel uitleg kon ze niet bedenken,  want wat wist ze er zelf eigenlijk nog maar van.

Lenny toonde zich overdreven dankbaar en vroeg of ze ook binnen fotograferen mocht. Opnamen om in schetsen uit te werken. ‘Ik schilder namelijk’ verklaarde ze nogal verlegen met zichzelf. Voor alle zekerheid gaf Roos de vraag door aan Ali. Hij zei na een blik op de vrouw te hebben geworpen geen bezwaar te hebben. Na eerst een tijdje gedwee te hebben meegehobbeld maar haar nieuwsgierigheid geen moment onderdrukkend bedankte Lenny Roos overdreven hartelijk.

Roos kreeg een beetje medelijden met haar. Vooral toen de vrouw begon uit te wijden over hoe moeilijk vrouwen in haar situatie het hebben als ze door hun man zijn verlaten en alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd in eenzaamheid boven water te houden. Het reisje naar Katwijk en een goedkoop campingverblijf kon er nog net af. Alleen, ja alleen, want vriendinnen die samen met haar op deze manier op stap wilden en lekker primitief wilden kamperen had ze niet kunnen vinden. Liever gingen die naar spannende verre oorden zoals China of Hawai.

Ze probeerde nog een paar onderwerpen aan te snijden maar schrok zichtbaar van zichzelf dat ze misschien teveel tijd van Roos in beslag had genomen. Ze excuseerde zich en herhaalde onder de indruk te zijn van Roos’ uitleg. Ze zou haar amateurgids niet langer ophouden. Of er geen bezwaar was dat ze nog even alleen om het complex heen mocht lopen om wat foto’s te maken. Ook wilde ze wat terug doen in de vorm van een bescheiden geldgift. ‘Voor de Soefibeweging of voor jou.’

Verbouwereerd wees Roos het aanbod van de hand. Ze verzon dat de beweging rijk genoeg was en principieel geen bijdragen accepteerde. Zoiets had ze nog nooit meegemaakt. Wat zou Ali ervan vinden. Te laat om te corrigeren. Mond houden dus. Roos maakte een beweging met haar hoofd. Lenny vatte dat op als toestemming. Zij pakte haar tas van de grond en draaide zich om. Toen Lenny eenmaal een paar meter was weggelopen wist Roos zich dat het nu te laat om haar nog op een beleefde manier tegen te kunnen houden. Ze wist niet wat ze er nu echt van moest denken. Haar medelijden maakte langzaamaan plaats voor een licht wantrouwen. Had de vrouw niet af en toe wat stiekem uit haar ooghoeken geloerd en onnozel gordijnen en luxaflex beroerd om erachter te blikken?

Lenny deed lang over haar omloop. Pas na een half uur had ze er kennelijk genoeg van. Omdat Roos het toch niet helemaal vertrouwde had zij zonder dat de Britse het kon opmerken (dacht Roos) haar zoveel mogelijk in de gaten gehouden. Het leek net alsof Lenny af en toe met grote passen van ongeveer een meter bezig was met het inschatten van maten. Ze toonde ook belangsgtelling voor buitenramen en verborgen hoekjes. Haar camera hanteerde ze als een beroepsfotografe, druk gebruikmakend van de zoomlens en de wisselende lichtinval. Met een zwaai en een brede lach had Lenny toch nog vrij plotseling definitief afscheid genomen. Roos schaamde zich dat Lenny feilloos had gepeild waar haar gastvrouw zich op dat moment bevond. Haar onbevredigende gevoel bleef hangen. 

Later had Roos verslag aan Ali uitgebracht. Ze zei het toch wel vreemd te vinden zo’n bezoek. Ali haalde zijn schouders op. Niks op aan te merken. Er kwam zo vaak van dat ongeregelde volk langs. Hij prees Roos om de correcte en soepele vervulling van haar gidsrolletje die hij zei wel degelijk te hebben opgemerkt. Vriendelijk blijven tegen bezoekers en er verder geen aandacht aan schenken was het devies. De belangstelling was als regel uiterst oppervlakkig of beleefd nieuwsgierig. Op sensatie uit. Als mensen uiteindelijk meer inhoudelijk wilden worden ingelicht was hij altijd zelf bereid daarop in te gaan. Dat hoorde hij dan wel van haar. Groepen die zich van tevoren lieten aankondigen moest ze maar aan hem overlaten. Voor het overige kon Roos gewoon haar eigen gang gaan als ze maar aan hem rapporteerde zoals nu. Als er meer dan twee bezoekers tegelijk bij Roos aanklopten dan moest ze maar even tevoren met hem overleggen.

Ali gaf een vriendschappelijk tikje op haar neus. Roos werd er verlegen van. En troostte zich verder met de gedachte dat vrouwen altijd nieuwsgierig zijn naar onzin of prulletjes. Mediamieke dingen of gekke stromingen. Ze schudde haar wantrouwen van haar af. Schonk verder geen aandacht meer aan het voorval. Ali kwam er niet meer op terug.

Wat viel er verder nog enthousiast te vertellen over de franje die ze zelf had gezien en het rustgevende sfeertje. Ze wist niets van de inhoud. Wat er ook werkelijk gebeurde binnen. Ze stond er in feite buiten. Ali liet niet het achterste van zijn tong zien. De Britse zou ze toch nooit meer terugzien. Waarom dan die neiging tot controle. Gemengde gevoelens. Toch eigenlijk niets bijzonders deze Soefibedoening? Voetbalvelden en parkeerterrein om je heen. Een vliegerlandje. Rare plek trouwens. Sluimerende bunkercomplexen als pendant. Helm, duinen en bevrijdende zeewind. Wat wil je nog meer. Het keurig onderhouden toegangspad van rose klinkers slingerend omhoog naar de ingang beloofde genoeg. Alleen het pretentieuze tekstje op het naambordje naast de ingang zag er wat verwaarloosd uit. Volgende week moest ze dat maar eens oppoetsen.

Ze herinnerde zich als klein kind met een inmiddels verdwenen stoomtreintje voor toeristen dwars door het duinlandschap te hebben getoerd. Toen al was de koepel bij de entree van het smalspoorbaanje haar opgevallen en moest haar vader het antwoord wat dat nou toch weer voorstelde schuldig blijven. Over-enthousiaste amateurs exploiteerden en onderhielden het locomotiefje en de wagons. Gebruikmakend van nog overgebleven rails voor materieel vervoer  bij de aanleg van de atlantic wall tijdens WO2. Het spoorwegavontuur was door commercieel onbenul op een fiasco uitgelopen. Degelijk onderhoud viel op den duur niet meer te betalen en het speeltuig ging ter ziele. Jammer dan. Zoals ook gold voor de vergeefse beheerspogingen om het oorspronkelijke natuurlandschap te laten terugkeren. Wat is er dan oorspronkelijk aan had haar vader ooit retorisch gevraagd? De resten van de voormalige aardappelperceeltjes hier? Vergeefse onzin. Overal. Maar let dan toch eens op de spannende lichtspelingen door de ramen zei Roos tegen zichzelf om de moed erin te houden. De intrigerende uitstraling van het hele gebeuren. De gelukkig onwetende en ongeïnteresseerde lokale Katwijkse bevolking, die doordoezelde zonder te beseffen wat hier allemaal aan de hand was. Droomwereldje en verder niks aan de hand toch? Romantiek in plaats van graffiti-knoeiwerk. Doodgewoon een glanzende koepel met onduidelijke inhoud.

Om alles even te vergeten nam ze naar haar dienstje een verfrissende duik in het lauwe zeewater.

 

(wordt vervolgd)

==

Peyton op 25-03-2014 10:10: 
Thank you for the sensible critique. Me & my cousin were just preparing to do some research on this. We grabbed a book from our area library but I think I learned better from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there…

kaatje wharton op 31-07-2010 12:24 via, http://chalkpoetry.blogspot.com/ :
tot bij jou geraakt, leuke blog
krijt je jouw commentaar eens voor ons dan krijgt die zijn eigen plaatske?
dank je
ik kom hier zeker terug
kaatje.

 

<<<<<<<>>>>>>>>  <<<<<>>>>>


Kleine bloemlezing aan non-fictie rond revers locker’s werk van toen en later:

“De klok op het Pleintje staat stil

al weken lang

en niet omdat de tijd dat wil

ben ik bang….”
                           Santpoorts Weekblad 20-8-’50.

...

Wat dacht u mijne heren
Valt aan die meisjes te bekeren
Goed fatsoen zal ze nooit leren
Dankzij uw weren en bezweren
Behalve lekker uit de  kleren
Katendrekkie  colere….
Gecroond in Trocadero Rotterdam 3-7-’57.

.....

“….. Het is als men het atelier van Antoon Molkenboer  binnenkomt alsof je neerdaalt in een vroeger tijdperk. Een trapje achter een krakende deur en in een verscholen hoek van het klooster waar slechts rust schijnt te heersen. Uitgesleten treden, een tegeltjesmuur, een bocht, en dan een laaggewelfde, muffige kelder vol sluimerende schetsen, mozaïekdetails, doeken, stoelen en hier en daar een lichtpunt. Een holklinkende stemt roept: “ Komt U maar verder”. Een gebogen gestalte die zijn schaduw vooruitwerpt, een stevige handdruk, een doordringende blik…..”
            Trouw 12-12-1959.

...

*…. Eigenlijk voor de grap heb ik me voor vijf gulden ingeschreven bij Copex Passage & Reisbureau in Hillegom om als eerste Nederlander een retourvlucht naar de maan te kunnen maken. Dit biljet op naam is het bewijs daarvan.…

Vizier 25-1-’58.

...


“…De onderzoekingen naar de “Venus van Mierlo” zijn afgesloten. De steen, waarin een vrouwenfiguur is gegrift, bleek authentiek te zijn. Voor zover de naspeuringen dit hebben kunnen vaststellen is daarmee de oudste kunst van ons land thuisgebracht. De steen is uit een ongeschonden laag tevoorschijn gekomen. Een laag die 11.000 jaar geleden het laatst door mensenhanden is beroerd…”
               AO-Reeks nr. 919, 1961.

...

“  …Nobody will be surprised to hear that housewives work very long hours , and , in fact, the investigation revealed that they have an average working week of no less than 60 hours. On weekdays they spend just over nine hours, and on Sundays over four hours on domestic occupations. The working week of women with small children is partcularly long. Even when they are ill or on holiday, they frequently have to continue with their daily work. This situation can be compared to the working conditions of the profesionally engaged  population in the nineteenth century…”
                          The Announcer maart ’66.

...

“..Het idee om deze internationale fietsactie ‘Stap op Val af’ onder het Philipspersoneel te organiseren was er al een tijdje, maar toen professor Groenman het over een gemeentelijke fietsendienst had dachten we ~ nu moeten we het doen. Motieven zijn er legio. Ik vind het lollig dat ik de zaak mag organiseren. Het enthousiasme van de duizenden deelnemers en de aandacht daarvoor over de hele wereld is hartverwarmend..”

                                   Algemeen Dagblad en NTS-Journaal 10.03.1967.

...

Locker vervaardigde het script  voor de film “Water Supply” ten hehoeve van het Internationale Reference Centre  for Community Water Supply, bekroond tijdens een VN-meeting in Ottawa eind 1975.

...

Indonesian Observer 14-05-1988:

JAYAPURA (Antara):  ..A four-member team of the Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) from the Netherlands, led by 'revers locker', is currently visiting Irian Jaya for a-two-week observation tour, it was reported yesterday. The visit  of he team is to have a closer look at the development projects implemented in Irian Jaya...
Besides, the team will also examinate  the possibility of estending a larger assistance to the province...

...

            “ …The medium is the message. Nowhere is this old fashioned battle cry more apt than in he media coverage of the South. Many share a concern for the shortcommings of this reporting, both in its range and its depth…”
(een revers locker-fragment uit de speech van minister Pronk voor symposium In Other Words op 28-02-1991 in Scheveningen, waar journalisten uit Afrika en Nederland van gedachten wisselden over hun vak).

...

Jazeker, revers locker was wel degelijk belast met de opzet van , en verantwoordelijk redacteur voor,  het 14daagse blad Internationale Samenwerking, waarvan het eerste  nummer verscheen op 26 juni 1969. Hij hield dat een paar jaar vol.  Deze gratis overheidsuitgave was in de eerste plaats bestemd voor nieuws en achtergronden  over Derde Wereld-kwesties  en –ontwikkelingen voor degenen die beroepshalve of door persoonlijke belangstelling betrokken waren bij ontwikkelingshulp.

...

           Ter gelegenheid van het internationale  UNCTAD III-symposium in het Haags congrescentrum heeft  in opdracht van H.K.H. Prinses Beatrix en Z.K.H. Prins Claus de particulier secretaresse de eer revers locker , wnd. directeur-secretaris  a.l.l. van de commissie–Claus, uit te nodigen voor een ontvangst op donderdag 20 januari 1972 in Paleis Lange Voorhout.

...
 
                                                          21-09-‘91      Arab News:

                       The Netherlands, one of the world’s most generous aid donors, said yesterday it was slashing aid to fifteen developing countries because of budget cutbacks. New  aid programs will be suspended starting in 1992 to these countries, chosen on the basis of their human rights record  and other criteria, according to Development Cooperation Ministry spokesman revers locker. Revers locker estimated that the cutbacks will be worth tens of millions of Dollars. But despite the cutbacks, revers locker said his ministry decided to begin giving aid to Haiti because of moves toward democracy  in the Caribian Island nation….
...

“ …Training efforts should be particularly geared towards project beneficiaries in cperationand maintenance. As essential element of the reappraisal of projects called above will be a true two-way consultation with beneficiaries and a continuation of thes consultations during renewed inplementaion. Operation and mantainance arrangements  should be an integral part of the reappraisal process…”

 (Principle findings and recommandations of the joint donor evaluation of the Tanzanian labour-ontensie public works programme (ILO) , headed by ‘revers locker’).

...

          Vanaf 1992 wisselde revers locker bij Buitenlandse Zaken beleids- en managementadviezen af met papierschuiven,  reizen,  vergaderen, en memo’s schrijven in relatie tot WTO, UNCTAD, CCF en OECD. Eind 1999 werd het departement definitief van hem verlost.

-0-

 

                                   XOXOXOXOXOXOXO

 

Laatste tweets
voor niets

 contact: hedelepe@kpnmail.nl


Week 8: Van dikhuid maakt men blanken.


Maandag 20/2:

~  Ooit was ik lieve maatjes met madeliefjes; ik zal toen 3¾  zijn geweest.

 

Op de keuterborg

hartje Norg

placht men na verworg

conform ene gorg

louter minizorg.


Zondag 19/2:

~  Het begrip van en de onderlinge relatie tussen bekennen, jokken en tot haar in gaan is niet meer wat het voor bijbelvaste kaaskoppen betekend heeft.

 

Vermaken

is de pure lol

om aan jezelf te knutselen

en hiernamaals

het gezag ermee op te zadelen.


Zaterdag 18/2:

~  Alle media horen door te geven wat mensen al of niet willen horen.

 

Trees

zonder vrees

is er gewees

lees

was wees

zo’n pekinees

verlaat de race

interface

klaar is deez case.

 

Onder de pressie

van likmevessie

woekert agressie

ter kulsessie

over depressie.


Vrijdag 17/2:

~  Hier en nu verval je van de ene verdwazing in de andere.

 

Een tintje lichter dan Guinees

biggetjesvlees

de  bakbanaan en babyface

kleurt de urine van zatlap Gees.

 

Bar bizar genoeg

herluidt in de war

vooral aan de bar

het bezwangerde modewoord

bizar.


Donderdag 16/2:

~  Nano is vergeten nu het progressieve meidencollectief zich helemaal goed het motto Matcho heeft aangemeten.


Sinds de schillenboer

is opgewaardeerd tot geschillenboer

komt z’n malle moer

de hele toer

oer stoer

op de gedraaide loer

met geouwehoer

over de vloer

inzake ecobeestenvoer.


Woensdag 15/2:

~  Algehele verzuring van de christendemocratische appel heeft tot onomkeerbare afvalligheid geleid.

 

GEEN METAFOOR

GAAT/KAN

ER(zo) MEE (VAN)DOOR.

 

Stereotiep

hoor

zo’n stervende iep

in’t geniep

en wel in koor.


Dinsdag 14/2:

~  Stel dat Wilhelm van Orange de roodgele coalitie erdoor had gedrukt.

 

Euroma

is gemankeerd

soma

aroma

van Europa

oeropa

de ta’aroa

van eureka

coma

achter de komma

stoma

minus diploma

aktie oma

’t axioma

postulaat

voor het apostolaat

ho maat.


De FDP in Beieren

loopt op eieren

te meieren

kan beter gaan flyeren

en vrijer beieren.

 

Louter kwabbelbabbels

en knabbelsabbels

vermaken grabbelkrabbels

tot kabbelschnabbels.


Kijk nou die garnalen

hun neus ophalen

tegen zonnestralen

ja ze balen

zelfs van koers bepalen

en anderszins sterke verhalen.


Kieslijstenduwen

verving al vestjespuwen

en ook klootschieten

maakt nu plaats voor kultweeten.

 

Mijn bankgeheim schuilt in de poten

ooit drie sloten

ervan afgeschoten

nop naar de kloten.


Hoge woorden

en seriemoorden

die we hoorden

verstoorden

reine akkoorden

en strakke boorden

uit het noorden

zij doorboorden

de schone oorden

waarin wij spoorden

te loor

te Vorden.


Gevoeglijk ontoegevoegde waarden

van te bejaarden

in hun pakhuisgaarden

zonder vermaarden

nog net aanvaarden

waar ze zich schaarden

met stoppelbaarden

tot 1/2 gek verklaarden

koest gehouden bedaarden

rond warmtehaarden

in het niets van beeldscherm staarden

verklaarden

noch gebaarden

of ontwaarden

niet meer paarden

niet ontaarden

in drionbezwaarden

vrijwel opgebaarden.


Flauwe smoes:

Couche couche

Met appelmoes

Niet voor de poes

Al te droes louche

Die foute roes

Neely Cruise

Als platenhoes

Onder de douche

Met Bruce

Uit Goes

Allez Touchee.


De veile hoornaar

van Alkmaar

maakt het ernaar

door rose staar

er mooi mee klaar

maar

dit loos gebaar

geeft daar

van ‘t jaar

geen echt gevaar

wel half gaar

voorwaar

een beetje raar

van 6 6 klaar

en dus hoor haar

die alk dan maar.

 

===