boekenopener voor probaat schrijfwerk
Ziehier de sinds 2009 dagelijks aangepaste laat-ironische internetpost van scribent revers locker.
feuilleton

 

In deze linkerkolom wordt dagelijks een vervolg geplaatst  van revers locker's recente e-(mail)roman 'Façades' . Voor korte samenvattingen van mijn zes e-(mail)romans en ander werk: klik op Categorieën en vervolgens op Voorpagina. Zie elders op Internet voor meer werk en/of persoonlijke info.


Aflevering 11, heden zichtbaar:

 

Hij grossierde in afgedwaalde gedachten.

De eerste helft van de twintigste eeuw moest Duitsland wel een natuurlijk broeinest van genetisch bepaalde Sturm und Drang zijn geweest. Dat lag in de loop der dingen besloten, veronderstelde Jim.

Zeker, daarvóór had het inleidend behoorlijk gerommeld. Moraal-neutrale componisten als Buxtehude, Bach en Beethoven konden daartoe als voorbeelden gelden, met Wagner als even voorspelbare dissonant. Vergeefs was kennis en kunstzin gebundeld om de praktische politiek als vernietigend misvormd eindprodukt van de hemelbestormende filosofie te keren. Het creatief en innovatief denken was te lang eenzijdig aan Duitse kopstukken overgelaten.

Marx, Hegel, Kant, Schiller, Lessing, Einstein, Goethe tegenover het gepriegel en gemiezer van inkonsekwente francophone existentialisten. Opgejaagd door de geest van Herr Doctor Faustus tot in het Muellerdal, en alleen gehinderd door het geneuzel van Freud, Schoppenhauer en Jung .‘Kritik der reine Vernunft’ kon alleen maar in Duitsland zijn ontstaan. De huidige periode van dramatische gevolgen moest worden doorgemaakt.

Latere generaties bestonden uit louter charlatans, met de familie Mann in de overgang. Onverbiddelijk haatte Jim die ene Thomas, als de ten onrechte zo gevierde vader van de familie. Diens arrogantie. Zijn minachting voor gewone mensen die hem in Sils zo ongeliefd maakte. Mann’s gespeelde bewondering voor Hesse. Zijn verblijf in de Verenigde Staten, waar hij op afstand onbedreigd op Hitler en de mallemolen van de verkeerd ontleende swastika kon afgeven. Of zich rand-fascistisch, reactionair en anti-democratisch kon uitleven onder het mom van verheven literatuur. Zijn stoerdoenerij, decadentie, dubbele moraal en gekoketteer met knapen en homosexualiteit. Zijn gespeelde zucht naar eenvoud en puur natuur. De voor de buitenwacht aanbeden vader. Met de aard van een tiran die het zelfs bestond om neerbuigend te erkennen dat Der Steppenwolf wel degelijk een roman zou zijn. Sterker nog: Thomas Mann had het in zijn leepheid bestaan om het eindeloos voortkabbelende journaal ‘Het eiland van het tweede gezicht’ van de ongelezen Duitse schrijver Albert Vigoleis Thelen tegen beter weten in tot ‘één van de grootste boeken van de 20ste eeuw’ op te vijzelen. Of sloeg dat alleen op het aantal pagina’s? Tenslotte had Mann toch tevreden kunnen vaststellen dat Vigoleis z’n toevlucht had moeten zoeken tot een Nederlandse uitgever bij gebrek aan vaderlandse belangstelling.

Met allelei afleidingsmaneuvres probeerde Jim zijn verwarring rond Connie naar de achtergrond te dwingen. Zo kwam het ook dat hij zich bij herhaling de vraag stelde waarom  Nietzsche uiteindelijk voor Carmen in plaats van voor Brünhilde koos. Hij wilde zich ervan vergewissen of Nietzsche al of niet Bizet adoreerde. Daarover hadden de geleerden het nog niet eens kunnen worden. Zou Nietzsche’s ironische opmerking over Bizet’s werk alleen maar de bedoeling hebben gehad om Wagner de grond in te boren? Wagner, Nietzsche’s vroegere vriend, die hem aan z’n huisarts had verraden door te suggereren dat Friedrich’s labiele geestelijke en fysieke toestand het gevolg zou kunnen zijn van te veelvuldig onaneren. Nietzsche koos voor de eenzaamheid. En Wagner verhulde zijn onbenulligheid in zelfgenoegzaamheid, arrivisme en bombast.

Het leek op verraad aan de Keltische cultuur. Louter liefdestragedie van de onvolkomen Untermensch. Daarin had Zarathustra zijn gelijk dan ook nog niet gekregen. De mens heeft als het blonde, blanke, beest zichzelf gezocht, maar nog net niet gevonden als koord tussen dier en superman Uebermensch, voor wiens kweek alles opzij zou mogen worden gezet. Uitsluitend gelovend in zichzelf en alleen gelijken respecterend. In de pathos van distantie hard tegen zichzelf en ondanks vrome praatjes via massamedia vol minachting voor de gewone zielen, de kuddedieren, de ‘veel-te-velen’.

Het volk zou volgens ‘der Friedrich’ niet meer dan een omweg van de natuur zijn om tot zes à zeven grote mannen te komen. Maar Jim telde er al veel meer dan het volheidsgetal die zich profileren als louche exponent van

‘gezonde autocratieën met een gerust geweten die het offer van massa’s mensen aanvaarden, welke om harentwille tot onvolkomen wezens, tot slaven neergedrukt en verlaagd moeten worden.’

Later door Nietzsche uitgekraamde volzinnen deden er voor Jim niet meer toe. Voor hem bleef de Umwertung aller Werte tot het moment van de door de mens versnelde algehele vernietiging de leidraad. Die ontwikkeling moest worden afgegeremd. Een proces waarin het door Nietsche zo verheerlijkte lijden van de wereldverbeteraar onontkoombaar was.

Zich daarmee vereenzelvigend stelde Jim vast dat

Nietzsche uiteindelijk een even onbetekenende componist was gebleven als Hesse voorgaf schilder te zijn. Uitsluitend curieus voor nieuwsgierige mensen zoals ik, veronderstelde hij. Tuk op  de sensatie te willen zien wat niet bestaat.

De tot irrationalist verworden Nietzsche zag dat ook in, getuige zijn zichzelf opgelegde beperking tot uitsluitend gespeelde improvisaties achter de piano. Dat overkwam hem de laatste elf jaren van zijn leven die hij onder de zorgzame handen van moeder en zuster moest doorbrengen na zijn geestelijke ineenstorting in Turijn als gevolg van een ‘post-syfilistische, progressieve paralyse’. Was zijn vroeg opgelopen en verwaarloosde gentlemen’s  disease dan tóch zijn edele motief om niet te penetreren? De milde opvatting dat hij een uiteindelijk fatale hersenaandoening zou hebben opgedaan tijdens zijn werk als ziekenverpleger in de oorlog van 1870 had Jim nooit willen aanvaarden.

Hij schakelde one-liners aaneen.

 

-0-

 

 

 

 

==

Peyton op 25-03-2014 10:10: 
Thank you for the sensible critique. Me & my cousin were just preparing to do some research on this. We grabbed a book from our area library but I think I learned better from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there…

kaatje wharton op 31-07-2010 12:24 via, http://chalkpoetry.blogspot.com/ :
tot bij jou geraakt, leuke blog
krijt je jouw commentaar eens voor ons dan krijgt die zijn eigen plaatske?
dank je
ik kom hier zeker terug
kaatje.

 

<<<<<<<>>>>>>>>  <<<<<>>>>>


Kleine bloemlezing aan non-fictie rond revers locker’s werk van toen en later:

“De klok op het Pleintje staat stil

al weken lang

en niet omdat de tijd dat wil

ben ik bang….”
                           Santpoorts Weekblad 20-8-’50.

...

Wat dacht u mijne heren
Valt aan die meisjes te bekeren
Goed fatsoen zal ze nooit leren
Dankzij uw weren en bezweren
Behalve lekker uit de  kleren
Katendrekkie  colere….
Gecroond in Trocadero Rotterdam 3-7-’57.

.....

“….. Het is als men het atelier van Antoon Molkenboer  binnenkomt alsof je neerdaalt in een vroeger tijdperk. Een trapje achter een krakende deur en in een verscholen hoek van het klooster waar slechts rust schijnt te heersen. Uitgesleten treden, een tegeltjesmuur, een bocht, en dan een laaggewelfde, muffige kelder vol sluimerende schetsen, mozaïekdetails, doeken, stoelen en hier en daar een lichtpunt. Een holklinkende stemt roept: “ Komt U maar verder”. Een gebogen gestalte die zijn schaduw vooruitwerpt, een stevige handdruk, een doordringende blik…..”
            Trouw 12-12-1959.

...

*…. Eigenlijk voor de grap heb ik me voor vijf gulden ingeschreven bij Copex Passage & Reisbureau in Hillegom om als eerste Nederlander een retourvlucht naar de maan te kunnen maken. Dit biljet op naam is het bewijs daarvan.…

Vizier 25-1-’58.

...


“…De onderzoekingen naar de “Venus van Mierlo” zijn afgesloten. De steen, waarin een vrouwenfiguur is gegrift, bleek authentiek te zijn. Voor zover de naspeuringen dit hebben kunnen vaststellen is daarmee de oudste kunst van ons land thuisgebracht. De steen is uit een ongeschonden laag tevoorschijn gekomen. Een laag die 11.000 jaar geleden het laatst door mensenhanden is beroerd…”
               AO-Reeks nr. 919, 1961.

...

“  …Nobody will be surprised to hear that housewives work very long hours , and , in fact, the investigation revealed that they have an average working week of no less than 60 hours. On weekdays they spend just over nine hours, and on Sundays over four hours on domestic occupations. The working week of women with small children is partcularly long. Even when they are ill or on holiday, they frequently have to continue with their daily work. This situation can be compared to the working conditions of the profesionally engaged  population in the nineteenth century…”
                          The Announcer maart ’66.

...

“..Het idee om deze internationale fietsactie ‘Stap op Val af’ onder het Philipspersoneel te organiseren was er al een tijdje, maar toen professor Groenman het over een gemeentelijke fietsendienst had dachten we ~ nu moeten we het doen. Motieven zijn er legio. Ik vind het lollig dat ik de zaak mag organiseren. Het enthousiasme van de duizenden deelnemers en de aandacht daarvoor over de hele wereld is hartverwarmend..”

                                   Algemeen Dagblad en NTS-Journaal 10.03.1967.

...

Locker vervaardigde het script  voor de film “Water Supply” ten hehoeve van het Internationale Reference Centre  for Community Water Supply, bekroond tijdens een VN-meeting in Ottawa eind 1975.

...

Indonesian Observer 14-05-1988:

JAYAPURA (Antara):  ..A four-member team of the Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) from the Netherlands, led by 'revers locker', is currently visiting Irian Jaya for a-two-week observation tour, it was reported yesterday. The visit  of he team is to have a closer look at the development projects implemented in Irian Jaya...
Besides, the team will also examinate  the possibility of estending a larger assistance to the province...

...

            “ …The medium is the message. Nowhere is this old fashioned battle cry more apt than in he media coverage of the South. Many share a concern for the shortcommings of this reporting, both in its range and its depth…”
(een revers locker-fragment uit de speech van minister Pronk voor symposium In Other Words op 28-02-1991 in Scheveningen, waar journalisten uit Afrika en Nederland van gedachten wisselden over hun vak).

...

Jazeker, revers locker was wel degelijk belast met de opzet van , en verantwoordelijk redacteur voor,  het 14daagse blad Internationale Samenwerking, waarvan het eerste  nummer verscheen op 26 juni 1969. Hij hield dat een paar jaar vol.  Deze gratis overheidsuitgave was in de eerste plaats bestemd voor nieuws en achtergronden  over Derde Wereld-kwesties  en –ontwikkelingen voor degenen die beroepshalve of door persoonlijke belangstelling betrokken waren bij ontwikkelingshulp.

...

           Ter gelegenheid van het internationale  UNCTAD III-symposium in het Haags congrescentrum heeft  in opdracht van H.K.H. Prinses Beatrix en Z.K.H. Prins Claus de particulier secretaresse de eer revers locker , wnd. directeur-secretaris  a.l.l. van de commissie–Claus, uit te nodigen voor een ontvangst op donderdag 20 januari 1972 in Paleis Lange Voorhout.

...
 
                                                          21-09-‘91      Arab News:

                       The Netherlands, one of the world’s most generous aid donors, said yesterday it was slashing aid to fifteen developing countries because of budget cutbacks. New  aid programs will be suspended starting in 1992 to these countries, chosen on the basis of their human rights record  and other criteria, according to Development Cooperation Ministry spokesman revers locker. Revers locker estimated that the cutbacks will be worth tens of millions of Dollars. But despite the cutbacks, revers locker said his ministry decided to begin giving aid to Haiti because of moves toward democracy  in the Caribian Island nation….
...

“ …Training efforts should be particularly geared towards project beneficiaries in cperationand maintenance. As essential element of the reappraisal of projects called above will be a true two-way consultation with beneficiaries and a continuation of thes consultations during renewed inplementaion. Operation and mantainance arrangements  should be an integral part of the reappraisal process…”

 (Principle findings and recommandations of the joint donor evaluation of the Tanzanian labour-ontensie public works programme (ILO) , headed by ‘revers locker’).

...

          Vanaf 1992 wisselde revers locker bij Buitenlandse Zaken beleids- en managementadviezen af met papierschuiven,  reizen,  vergaderen, en memo’s schrijven in relatie tot WTO, UNCTAD, CCF en OECD. Eind 1999 werd het departement definitief van hem verlost.

-0-

 

                                   XOXOXOXOXOXOXO

 

Laatste tweets
voor niets

 contact: hedelepe@kpnmail.nl.


Week 34: Het wil hel mus.

 

Maandag 21/8:

~  Bij gelijk gebleven gelijkspel is het aantal verliezers in 2017 3,5% hoger dan in 2016.

 

Zullen zij doorgaan

de vlo en de varaan

of ze ook doorgaan

zo lang de korting telt

zouden zij doorgaan

als er een eind aan komt.


Zondag 20/8:

~  Kijk dubbel voor nog meer nieuws.

 

Als po-etisch gedrocht

staan vergezocht

en kort door de bocht

dit moment op de tocht

hoe ook geestrijk het vocht

allocht

als je daarmee pocht

razend verknocht

dat dat mocht

wie had dit gewrocht

liever uitverkocht.


Zaterdag 19/8:

~  Het elitecorps van in zelfingenomenheid badende politici blaast zich, hun papieren zaak, en bij voorkeur collega’s beroepshalve op als één pot nat.                                                                                  

 

Laat die z.g. vrouwenballen

Maar vallen

Er valt niet mee te knallen

Met z’n allen.

 

Dit nu is de onzin

van de waanzin

in een  enkele volzin

zonder zin

geen zin in.

tenzij met vreet-

of dubbelzin.


Vrijdag 18/8:

~  Retournons en brousse hielp uiteraard ook al helemaal niet.

 

Die malle guus raakte zijn oortje kwijt

je zuus heeft dat er toen weer aangeheid

een mals infuus was niet conform beleid

voor een excuus was toendertijd geen  tijd

diffuus klonk wel een stil verwijt

en ene truus heeft daar een stukje aan gewijd

geheid een pluche feit van haat en nijd.


Donderdag 17/9:

~  De billentikker zit er weer aan (te komen).

 

Ooit aangespoord

nooit van gehoord

erewoord

prettig gestoord

kantje boord

een joint of wat gescored

of door de neus geboord

soort zoekt immers soort

zoals het hoort

o lord

ga niet akkoord

met massamoord

maar ringeloort

het ongelegen ruige oord

Santpoort Noord

en zo voort.


Woensdag 16/8:

~  Godlof past het noodlot op uitzichtloze verduurzaming.

 

Zelfs voor hotspots

geldt geen gratie gods

van het geloof af aan

ongedenkwaardig

vergeldt nog

voor het grote geld

als zwierig zwerk

kreupel rondje

verlaten

om de lege kerk

inclusief

dodenperk

wie helpe

zo waarlijk

door en/of

geraakt

gelijk brussels godlof

eu

zo sneu

uit het vergeetboek

allemachtig

nog aan toe

kijk daar nou

toch eens aan

tegen

doodzonde.


Dinsdag 15/8:

~  Ofwel: Openbaar toilet heet voortaan uitgerekend PWC.

 

Bestaan oproepen

tegen de grenzen van

zelfbewustzijn

bevestigen

manifesteren

en weergeven

inhoud opbrengen

ofwel

vergeefs

uiting geven daaraan

en in beweging brengen

pijnigen mij

in relatie tot derden

die barrière is geslecht

slecht voor de vorm

voltrefferlijk begrensd

door een haag van

diffuus rolluikmateriaal

met verdicht uitzicht op uitsluitend

kunstmatig nabije horizon

van onvrede

o randfiguur.


Waar mijn predikaat

voor staat

komt te laat

aan de praat

voor de baat

scheef zo die gaat

onder de maat

van de graat

als vuile vaat

voor de draad

gesmaad

en gehaat

door de straat.


Knul

Eens

Tweed

Dries

Viert

Vijfpas

Dezes

Zevend

Lacht

Genegen

Stien

Welf

Dolzijn

Pechnummer.

 

===