boekenopener voor probaat schrijfwerk
Ziehier de sinds 2009 dagelijks aangepaste laat-ironische internetpost van scribent revers locker.
feuilleton

 

In deze linkerkolom wordt wekelijks een aflevering geplaatst  van revers locker's recente e-mailroman 'SCHIJNVUUR'. Voor korte samenvattingen van mijn zes e-mailromans en ander werk: klik op Categorieën en vervolgens op Voorpagina. Zie ook boekenopener.punt.nl voor meer en/of persoonlijke info.


Aflevering 2, zichtbaar tot 23 oktober 2016.

 

2. Rosa.

Erg content met het resultaat was Roos niet. Er waren bijvoorbeeld grote vraagtekens over het praktisch nut en het sociaal effect van Soefi. Niets om je over op te winden, maar daarmee kon je scoren bij haar geëngageerde leraar Nederlands. Geen aanleiding op zich om je tot de beweging aangetrokken te voelen. Een bekering tot de inzichten van Khan zat er voor haar niet in. Overtuigend, inspirerend of spannend in het geheel niet. Een saaie bedoening eigenlijk.

Haar scriptie werd redelijk positief beoordeeld. Ze haalde er een ruim voldoende voor met de aantekening dat zij wel erg veel moeilijke woorden had overgenomen zonder daarbij de betekenis ervan te verklaren. Ze moest inwendig lachen dat haar uitwerking  verder ‘nogal vlak en descriptief’ werd gevonden. Gefit van het onderwijzend gezag. Beter zo dan  bijzondere betrokkenheid te laten blijken. Veinzende onverschilligheid verschafte haar een beter perspectief om haar eigen gang te gaan. Haar belangstelling beperkte zich tot het mysterie eromheen dat zij vermoedde. Met opzet vermeldde zij niets over haar vondst in de Herald. Stel dat haar veronderstelling absurd zou blijken te zijn. Dan ging ze goed voor schut en daar had ze al helemaal geen zin in.

Het was uitsluitend de bedoeling van de intrigerende cijfercombinatie 50341 als mogelijke verwijzing naar Soefi in de merkwaardige Herald-advertentie die haar intrigeerde. Daar wilde ze voor zichzelf achter komen. Ze was ervan overtuigd: er moest een verband zijn met de koepel in Katwijk. Iets met  saillante details die waarschijnlijk alleen bij de bron zouden kunnen worden opgepikt. Zij moest en zou erheen voor nader onderzoek. Lekker spannend. Ze vond dat dit nu juist de bedoeling van een studieopdracht had moeten zijn geweest. Maar dat was zeker didactisch niet verantwoord of zo.

Steeds meer gebiologeerd door de combinatie 50341-SOEFI bleef zij na het inleveren van haar scriptie de kleine advertenties in de Herald nakijken. Tot haar gelukkige opwinding trof zij  na een dag of wat dezelfde tekst opnieuw aan. Geen varianten of toevoegingen. Hoe toevallig of onschuldig leek het. Ze spelde de pagina uit op andere mogelijke aanwijzingen. Een makelaarsannonce waarin ‘chat-w.y.c.k.145 com’ als internetcontact werd genoemd zou een aanknopingspunt kunnen zijn hoopte ze. Geen flauw benul wat dat cryptisch anders zou kunnen betekenen dan Katwijk de veertiende mei aanstaande,kom. Sinister leek het haar. Geheime betekenis? Of helemaal niets bijzonders. Internet gaf geen sjoege bij haar poging ‘chat- w.y.c.k.145 com’ te bereiken. Fake natuurlijk. Des te intrigerender. In ieder geval moest en zou ze op veertien mei in de koepel moeten zijn om te zien wat er gebeurde. Nog een maandje de tijd om dat voor elkaar te krijgen. Eerst maar eens in het wild een telefoontje eraan gewaagd. Belangstelling voor inzet ten behoeve van goede doelen. De koepel leek haar wel wat. Een zakcentje verdienen als schoonmaakhulp of zo.

Ze sprak er met niemand over. Doodonschuldig er alleen opaf. Dat was het handigste. Een beetje conversatie had ze al paraat. Koepelgewelven boeiden haar toch? Vooral als deze op een religieuze oorsprong duidden. Ze liet er graag haar fantasie op los en wilde ze altijd van dichtbij en van binnen bewonderen. Haar interesse was gewekt toen ze als elfjarig kind werd geconfronteerd met de vergulde stupa bij Aubry Le Panthou in Normandie. Er ging in het vrijwel verlaten glooiende coulissenlandschap een grote aantrekkingkracht vanuit, die ze niet had kunnen weerstaan. Buitenstaanders werden er geweerd. Dat stond in vier talen op een bord naast het gesloten hek bij de ingang. Ze werd weggesnauwd door een leverancier die haast had en zijn toegang versperd vond. Tegen de wil van haar ouders was ze stiekem een stukje verderop over het hek geklommen om het mysterie van nabij te kunnen bewonderen. Een oudere vriendin had haar wijs gemaakt dat fallussen model stonden voor dit soort bouwwerken. Ze had  de bedoeling ervan niet begrepen en wilde zelf wel eens uitzoeken wat nu eigenlijk een fallus was. In haar kinderlijke voorstelling was ze een diep geheim op het spoor.

Na nog geen tien meter door de struiken te hebben geworsteld werd ze prompt weggejaagd door een schreeuwende monnikachtige verschijning, die gehuld in een oranje jurk het heiligdom bewaakte en haar gewapend met een stuk hout te lijf ging. Met grote moeite slaagde ze erin te ontsnappen. Vol blauwe plekken had ze troost gezocht bij een glaasje prik voor de schrik op een bankje bij het graf van de cavallerist Markies d’Osmont. Deze regionale held was om zijn Parijse weldaden eind negentiende eeuw gelauwerd en had het tot officier in het Legion d’honneur geschopt. Een eer die voor haar niet was weggelegd. Alleen maar schrammen.

Roos had het in het dorp verder moeten doen met het saaie plaatselijke H.M. kerkje dat Heer en pastoor allang de rug had toegekeerd, maar waar pa en ma vooral de landelijke rust en eenvoud prezen. Dat bracht hen dichter bij ‘iets eeuwigs’ zeiden zij. Gek hoor voor buitenkerkelijken zoals zij.

Dat najaar was haar fascinatie nog toegenomen nadat ze op haar verjaardag een jubelend boekje over de bolvorm van de Taj Mahal had gekregen. Zij verslond gegevens over vergelijkbare objecten. Verbaasde zich erover dat koepels al in de vroegste jaren van de menselijke beschaving een universeel religieuze betekenis hadden verkregen. Animistische bouwwerken, synagogen, tempels, moskeeën en kathedralen, heiligdommen. Toevluchtsoorden van warmte, veiligheid, geborgenheid en saamhorigheid. De suggestie van engheid en beslotenheid  vermijdend. De natuurlijke tegenpool van moderne koeltorens. Koepels zouden zelfs een democratische gezindheid symboliseren. Het prototype zijn van vasthoudende nagalm en belofte van reproduktie. Te obsederend vond Rosa wel de literaire gedachte dat de oergod als almoeder in iedere koepel zou schuilen. Het kroost maagdelijk beschermend onder het uitspansel van haar rok; de oorspronkelijke genitale opening door te spaarzaam licht in alle kuisheid vrijwel onzichtbaar, vervagend in het verschiet. Zou dat dan ook voor een gevangeniskoepel of overheidsonderkomens, graftombes of het Pantheon als Hadrianus’ ode aan alle goden moeten gelden? Eerder een uitdrukking van macht. Het klonk wel gaaf. Ze bleef er daarom graag over fantaseren. En overigens leverde een blik vol hoop en verwachting omhoog vanonder elke koepel in ieder geval altijd nog een indrukwekkende suggestie van ruimte op.

Omdat ze vaak het fietspad langs de kust tussen Wassenaarse Slag en Katwijk had genomen wist ze percies hoe ze bij de Soefitempel moest komen. Al peddelend daarheen ging haar fantasie met haar op de loop toen ze zich halverwege die zonderling herinnerde die jarenlang in een bunker in de verboden zeereep van het waterschap huisde. Met een verrekijker begluurde jarenlang vanuit een onttakeld  geschutskoepeltje de omgeving. Zijn aftandse, met plastic tassen omhangen, damesfiets tegen het prikkeldraad gevleid. Kort geleden werd hij levenloos aangetroffen. De verrekijker nog in zijn wegrottende rechterknuist geklemd. Zijn fiets onaangeroerd. De plastic tassen verbleekt fladderend in regenvlagen. Alleen de duinkonijnen mistten hem als bondgenoot tegen de vossen. Hij moet al maanden dood geweest zijn. Wat een afgang vond Rosa. Stel nou eens dat de man met haar gedroomde Soefi-mysterie te maken had gehad. Nee dat was wel erg ver gezocht voor een populaire thriller.

Een paar bejaarde Katwijkers dat op hun vaste bankje langs het pad zat te keuvelen haalde Roos uit haar dagdroom. Ze ving nog net een paar als ‘ij’ bedoelde ‘ai’-klanken van hun alledaagse conversatie op. Roos zwaaide naar ze en kreeg een gezamenlijk ‘haoi’ terug. Lekker verder laten brabbelen in hun visserslatain toch. Haar aandacht ging nu uit naar de tempel. Daar rees hij op in het duinlandschap achter de camping, opbollend in een bronzen glans als een geile strakke tiet met stijve tepel. Veel koepel was het eigenlijk niet moest ze nu erkennen.

Haar eerste oriënterend bezoek aan de verlaten ogende Katwijkse tempel liep gesmeerd. Je kon zo naar binnen en er was geen mens te zien. Bij de entree merkte Roos een groot fotoportret van oudminister Witteveen, enthousiast supporter van Soefi blijkens de toelichting. ‘Blankaart’ dus, grinnikte ze. Daarnaast een knipsel over een medewerker van Buitenlandse Zaken die een belangrijke rol voor de beweging in Nederland had gespeeld en in internationaal onderwijs was gespecialiseerd. Dus toch. Ze besloot de interessante informatie voordat ze weer vertrok eens goed in zich op te nemen. Eerder kon dat niet omdat haar gastheer al klaar stond.

Het spelen van de meisjesachtige onnozelheid ging haar op die vrije maandagmiddag goed af. Ze werd welkom geheten door de  vriendelijke sul, die zij eerder aan de telefoon had gehad. Ze had gezegd veel belangstelling te hebben voor de beweging en dat ze erg graag een bezoek aan de tempel wilde brengen om een idee te krijgen. De man had ingestemd met een vrijblijvend kennismakingsbezoek, maar had wel aangegeven dat haar introductie ongebruikelijk was. De leiding van de tempel beschouwde klevende nieuwsgierigen in de regel als hinderlijk stoorzenders die zo snel mogelijk de deur moesten worden uitgezet. De uitspraak van zijn Indiaas aandoende Nederlands deed Rosa sterk aan een komische figurant uit de Britse tv-serie ‘Keeping up appearances’ denken. Haar moeder dweepte  ermee, maar zelf was Rosa steeds naar haar eigen kamer gevlucht zo gauw ze gewaar werd dat die popi boeket-mevrouw zich weer begon aan te stellen.

Na een obligaat inleidend praatje liet de tempelbewaarder een paar vertrekken liet zien en haalde hij zaken aan die Roos allang wist. Ze deed zeer geïnteresseerd, stelde ontwapenend domme vragen en deed het voorkomen alsof ze een mogelijkheid zocht zich voor ‘een sympathieke doel als Soefi’ in te zetten. Hoe bescheiden ook. Langs haar neus weg zei ze na schooltijd best wel eens vrijwilligersklusjes te willen doen. Schoonmaken of zo. Het eerder door haar bedachte toepasselijke begrip ‘tempelreiniging’ hield ze wijselijk voor zich. Een kleine geldelijke vergoeding daarvoor zou ze niet afslaan, maar daar was ze - zei ze met neergeslagen ogen - niet op uit. Huishoudelijke hulp of koffie uitserveren aan bezoekers leek haar wel iets. Ze hoopte daarmee ook wat werkervaring op te kunnen doen. ‘Leerzaam’ had haar moeder dat genoemd. Dat was verzonnen om maar wat te zeggen. De man reageerde begrijpend. Hij zag wel wat in haar. Een helpende hand konden ze best gebruiken. Hij beloofde haar aanbod voor te leggen aan de leiding.

Twee weken later volgde een schriftelijke uitnodiging voor een nader gesprek. Het leidde tot de afspraak dat ze welkom was en dat ze zelf mocht bepalen wanneer ze beschikbaar was. Als vergoeding werd een symbolisch bedrag van vier euro per uur afgesproken. Wat ze voor prestatie zou moeten leveren werd bepaald door de voor de hand liggende behoefte van het moment. Uitvoering in overleg met de overdreven beleefde beheerder die meer bleek te zijn dan een sloof, en Ali heette.

 

(wordt vervolgd)

==

Peyton op 25-03-2014 10:10: 
Thank you for the sensible critique. Me & my cousin were just preparing to do some research on this. We grabbed a book from our area library but I think I learned better from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there…

kaatje wharton op 31-07-2010 12:24 via, http://chalkpoetry.blogspot.com/ :
tot bij jou geraakt, leuke blog
krijt je jouw commentaar eens voor ons dan krijgt die zijn eigen plaatske?
dank je
ik kom hier zeker terug
kaatje.

 

<<<<<<<>>>>>>>>  <<<<<>>>>>


Kleine bloemlezing aan non-fictie rond revers locker’s werk van toen en later:

“De klok op het Pleintje staat stil

al weken lang

en niet omdat de tijd dat wil

ben ik bang….”
                           Santpoorts Weekblad 20-8-’50.

...

Wat dacht u mijne heren
Valt aan die meisjes te bekeren
Goed fatsoen zal ze nooit leren
Dankzij uw weren en bezweren
Behalve lekker uit de  kleren
Katendrekkie  colere….
Gecroond in Trocadero Rotterdam 3-7-’57.

.....

“….. Het is als men het atelier van Antoon Molkenboer  binnenkomt alsof je neerdaalt in een vroeger tijdperk. Een trapje achter een krakende deur en in een verscholen hoek van het klooster waar slechts rust schijnt te heersen. Uitgesleten treden, een tegeltjesmuur, een bocht, en dan een laaggewelfde, muffige kelder vol sluimerende schetsen, mozaïekdetails, doeken, stoelen en hier en daar een lichtpunt. Een holklinkende stemt roept: “ Komt U maar verder”. Een gebogen gestalte die zijn schaduw vooruitwerpt, een stevige handdruk, een doordringende blik…..”
            Trouw 12-12-1959.

...

*…. Eigenlijk voor de grap heb ik me voor vijf gulden ingeschreven bij Copex Passage & Reisbureau in Hillegom om als eerste Nederlander een retourvlucht naar de maan te kunnen maken. Dit biljet op naam is het bewijs daarvan.…

Vizier 25-1-’58.

...


“…De onderzoekingen naar de “Venus van Mierlo” zijn afgesloten. De steen, waarin een vrouwenfiguur is gegrift, bleek authentiek te zijn. Voor zover de naspeuringen dit hebben kunnen vaststellen is daarmee de oudste kunst van ons land thuisgebracht. De steen is uit een ongeschonden laag tevoorschijn gekomen. Een laag die 11.000 jaar geleden het laatst door mensenhanden is beroerd…”
               AO-Reeks nr. 919, 1961.

...

“  …Nobody will be surprised to hear that housewives work very long hours , and , in fact, the investigation revealed that they have an average working week of no less than 60 hours. On weekdays they spend just over nine hours, and on Sundays over four hours on domestic occupations. The working week of women with small children is partcularly long. Even when they are ill or on holiday, they frequently have to continue with their daily work. This situation can be compared to the working conditions of the profesionally engaged  population in the nineteenth century…”
                          The Announcer maart ’66.

...

“..Het idee om deze internationale fietsactie ‘Stap op Val af’ onder het Philipspersoneel te organiseren was er al een tijdje, maar toen professor Groenman het over een gemeentelijke fietsendienst had dachten we ~ nu moeten we het doen. Motieven zijn er legio. Ik vind het lollig dat ik de zaak mag organiseren. Het enthousiasme van de duizenden deelnemers en de aandacht daarvoor over de hele wereld is hartverwarmend..”

                                   Algemeen Dagblad en NTS-Journaal 10.03.1967.

...

Locker vervaardigde het script  voor de film “Water Supply” ten hehoeve van het Internationale Reference Centre  for Community Water Supply, bekroond tijdens een VN-meeting in Ottawa eind 1975.

...

Indonesian Observer 14-05-1988:

JAYAPURA (Antara):  ..A four-member team of the Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) from the Netherlands, led by 'revers locker', is currently visiting Irian Jaya for a-two-week observation tour, it was reported yesterday. The visit  of he team is to have a closer look at the development projects implemented in Irian Jaya...
Besides, the team will also examinate  the possibility of estending a larger assistance to the province...

...

            “ …The medium is the message. Nowhere is this old fashioned battle cry more apt than in he media coverage of the South. Many share a concern for the shortcommings of this reporting, both in its range and its depth…”
(een revers locker-fragment uit de speech van minister Pronk voor symposium In Other Words op 28-02-1991 in Scheveningen, waar journalisten uit Afrika en Nederland van gedachten wisselden over hun vak).

...

Jazeker, revers locker was wel degelijk belast met de opzet van , en verantwoordelijk redacteur voor,  het 14daagse blad Internationale Samenwerking, waarvan het eerste  nummer verscheen op 26 juni 1969. Hij hield dat een paar jaar vol.  Deze gratis overheidsuitgave was in de eerste plaats bestemd voor nieuws en achtergronden  over Derde Wereld-kwesties  en –ontwikkelingen voor degenen die beroepshalve of door persoonlijke belangstelling betrokken waren bij ontwikkelingshulp.

...

           Ter gelegenheid van het internationale  UNCTAD III-symposium in het Haags congrescentrum heeft  in opdracht van H.K.H. Prinses Beatrix en Z.K.H. Prins Claus de particulier secretaresse de eer revers locker , wnd. directeur-secretaris  a.l.l. van de commissie–Claus, uit te nodigen voor een ontvangst op donderdag 20 januari 1972 in Paleis Lange Voorhout.

...
 
                                                          21-09-‘91      Arab News:

                       The Netherlands, one of the world’s most generous aid donors, said yesterday it was slashing aid to fifteen developing countries because of budget cutbacks. New  aid programs will be suspended starting in 1992 to these countries, chosen on the basis of their human rights record  and other criteria, according to Development Cooperation Ministry spokesman revers locker. Revers locker estimated that the cutbacks will be worth tens of millions of Dollars. But despite the cutbacks, revers locker said his ministry decided to begin giving aid to Haiti because of moves toward democracy  in the Caribian Island nation….
...

“ …Training efforts should be particularly geared towards project beneficiaries in cperationand maintenance. As essential element of the reappraisal of projects called above will be a true two-way consultation with beneficiaries and a continuation of thes consultations during renewed inplementaion. Operation and mantainance arrangements  should be an integral part of the reappraisal process…”

 (Principle findings and recommandations of the joint donor evaluation of the Tanzanian labour-ontensie public works programme (ILO) , headed by ‘revers locker’).

...

          Vanaf 1992 wisselde revers locker bij Buitenlandse Zaken beleids- en managementadviezen af met papierschuiven,  reizen,  vergaderen, en memo’s schrijven in relatie tot WTO, UNCTAD, CCF en OECD. Eind 1999 werd het departement definitief van hem verlost.

-0-

 

                                   XOXOXOXOXOXOXO

 

Laatste tweets
voor niets

 

 

contact: hedelepe@kpnmail.nl


Week 42: Heel Nederland hackt cq kakt.

 

Zaterdag 22/10:

~  Het maffe sexleven van kunstneven en societyteven is nu wel afdoende beschreven.

 

Stel dat je

je eigen omgeving

niet meer herkent

de schoonheid

van bloemen

niet meer opneemt

muziek niet meer beluistert

je kijkt ernaar

en hoort het

maar ervaart het proeven

niet meer

kan leegte duisternis

en stilte dan verzoenend zijn

voor derden is bestaan nutteloos

neutraal vergeefs

doen gedichten als tijdverdrijf

er niet toe

beogen geen diepgang

of verandering

vervullen geen wensen

verspillen energie

verzachten tevens niet

toch goed om te weten

dit noodzakelijk kwaad te doen

als kwalijke

noodzaak

met de meeste gaven

is niets gedaan.


Vrijdag 21/10:

~  Nederland is uiteindelijk dankzij de recensiediscipline terecht kunstbestendig.    

 

Neem nou die hoot

morgen is ie dood

ook zij

hoort er gister

even tegenwoordig

bij.


Donderdag 20/10:

~  De schimmenjacht in Lijkduin is het schoolvoorbeeld van collectief beleden  waanzin.

 

De rekenmeesters

hebben schaamteloos

zich en ons verteld

in schone verhalen

te halen

onder ledlight

en windzucht

hun verkondigingen

zijn letterlijk

getalsmatig verkeken

tot de nullijn ingedaald

zelfs op nop uitgekomen

ontstegen aan

wonderbaarlijke

vermenigvuldiging

laat ons dit gezegd zijn

een stelselmatig

ontleende becijfering

over de schreef

een tien waard

deze ongehoorde successtory

in krom spijkerschrift

duurt voort

tot alles naar huis

is overgeschreven

als verlossende misdruk

in de slotsom.


Woensdag 19/10:

~  Als het niet door de beugel kan dan moet het maar door het oog van de naald.

 

Je kunt de pijn er beter uitlopen

dan al die parasetamolshopen

te kopen

je lijkt anders wel straal bezopen

om zo op je bekomst te hopen

en je in de prut te dopen

te slopen

of de Ruttepleuris op te lopen.


Dinsdag 18/10:

~  Steeds meer plug-in hybride minaretten overschreeuwen wanhopige klokkenluiders.

 

Het  hangeroverzat

Verleden schat

Met jou heb ik ’t gehad

Het was je dat

Afgekat mat gejat

Goed dat was dan

Dat.


Maandag 17/10:

~  Dirty Donald for ever.

 

Josje zag de bui al hangen

wolken ja zo eiergroot

noodden hem tot topverlangen

schoon zijn vader ’t hem verbood

bleef ie alsmaar doorgaan stangen

volgestrekt als idioot

’t leek erop dat het ging lukken

ze te kwatten in de goot

ruw verdeeld in veertien stukken

als de pret het toch ging drukken

zie je dat toch zeker nooit.


Zondag 16/10:

~  Loop henen op je tenen; de media cultiveren al meer dan genoeg diegenen met geslaagde genen.    

 

Waar mijn predikaat

voor staat

komt te laat

aan de praat

voor de baat

scheef zo die gaat

onder de maat

van de graat      

en gehaat

door de straat.


De raraolympischespelen

die mogen het daglicht vervelen

de som op de proef

als ik maar niet hoef

zo’n show is deuklood om de stelen

( voor origineel asexuelen).Topwijf

     Vort met de geit

     is uit de tijd

     een ander beleid

     beste meid

     aanpakken.


Donsegeltjes

contra

versregeltjes

slagroompegeltjes

teksttegeltjes

spaarzegeltjes

drankkegeltjes

vliesvlegeltjes

minstens.


De afwisseling tussen

kussen

en klussen

is lusten

of rusten

om bewuste

fusten

van vreemde kusten

met busten

op te hoesten

zulk een levensritme

doet honger en dorst vergeten.


Niet verzilting

maar wurgende zout-intrusie

heeft plassex

de das om gedaan

laatstaan.

Van het opperwezen

en al die chinezen

valt niets te vrezen

het volgend moment

gelukkig of niet.

 

===