boekenopener voor probaat schrijfwerk
Ziehier de sinds 2009 dagelijks aangepaste laat-ironische internetpost van scribent revers locker.
feuilletonIn deze linkerkolom wordt wekelijks een vervolghoofdstuk geplaatst  van revers locker's recente e-(mail)roman 'Over die schreef' . Voor korte samenvattingen van mijn zes e-(mail)romans en ander werk: klik op Categorieën en vervolgens op Voorpagina. Zie elders op Internet voor meer werk en/of persoonlijke info.

 

Aflevering 23: 


19.

 

‘Weet je’ zeurt Rita, ‘waarom zouden we samen niet eens wat proberen. Een één-tweetje. Jij begint.’

‘Hoe bedoel je.’

‘Nou gewoon. Jij schrijft iets op en ik vul aan. Een epistel proberen. Dat versterkt elkaar. Ondersteunt jou. Er komt vast iets goeds uit. Zeker weten. Gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugd levert het dubbele op.’

‘Op de tandem rijwielbiografisch bezig zijn of zo. Waarover dan wel?’

‘Weet ik veel. Doe mij maar iets over een detective of zo om te beginnen. Misschien een literair thrillertje met veel homo. Dat is erg in tegenwoordig.’

Jasper schiet in de lach. Akelig pro-aktief wijf. Omdat ze bleef aanhouden vluch­t hij om haar te gerieven in de opzet van een klef spio­na­ge­ro­man­ne­tje.

De volgende dag vindt Rita het ‘smullen geblazen’.

Met iets van wat voor een oppervlakkige toeschouwer de indruk moet geven van een bescheiden glimlach debiteerde rangetje twaalf Van Vreeken zijn eerste och­tendlijke vertrouwelijkheid aan zijn secretaresse.

‘Twee mevrouwtje. Twee echte brieven. Zo zie je dat dit apparaat toch zin heeft. Nu ligt de wereld voor ons open, opgestuwd als we zijn in de vaart der volkeren. Het werk wacht ons. Haal eens een behoorlijke bak koffie voor me wil je?’

Zonder haar reactie af te wachten parafeerde hij slordig de presentielijst en schoof hij met een misprijzend gebaar de overige post - overwegend ansichtkaarten van vakantie­vierende collega`s, een paar dienstenveloppen en onkostennota`s - terzijde.

‘Voor de circulatiemap. Neem effe mee’ riep hij haar achterna. Marijke liep zwijgend een paar passen terug, nam gelaten de paperassen op en, zoals het naar zij meende een secretaresse bij de afdeling Voorlichting van de Binnenlandse Veiligheidsdienst betaamt, dwong zij zichzelf om heupwiegend de kamer te verlaten.

Conform bijbehorend gedrag in een derderangs Krimi oogde hij haar billen en kuiten na. Knijpen liet hij achterwe­ge. De reacties op intimiteiten waren niet altijd voorspelbaar gewenst. Geen risico`s in dit vak.

Het luidruchtig doortrekken van een wc op dezelfde etage spoelde hem van zondige gedachten naar de werkelijkheid terug. Nog voordat de deur achter haar dichtviel was de altijd op de loer liggende labiliteit gecorrigeerd op correct en drukte hij met een stereotiep gebaar zijn bril vaster tussen de ogen. Een paar seconden was het op het uitruisen van het toilet na stil in het bescheiden kantoor, driehoog in de Haagse binnenstad. Toen concludeerde rangetje twaalf tot een nog net binnensmonds gehouden ‘zeikerd.’ Hetgeen weinig perspectieven opende voor de eerste briefschrijver, die zich als eerzaam burger ongerust maakte over een nieuwe medeflatbewoner, die vanwege mysterieuze nachtelijke tik-geluiden best wel eens een staats­gevaar­lijk sujet kon wezen. Het zou de CV wel zijn.

Brief twee zou hem met stomheid hebben geslagen als zijn functie hem niet had verplicht tot het onderdrukken van de meest voor de hand liggende reactie bij verrassende wendingen. Hij las, deed zijn ogen dicht en herlas, zich tegen een opwellende monterheid verzettend: 

     Waarderpolder, datum poststempel.

 

     Dames(?) en heren,

Bezig met het schrijven van een in Nederland rond een multinationaal spelende spionager­oman, waarvoor ik de plot al heb uitgewerkt, stuit ik op de mogelijkheid om een aannemelijk typisch Nederlands object van snuffelwerk te vervlechten. Om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen neem ik de vrijheid de hulp van uw dienst in te roepen. U zoudt mij zeer verplichten als u, puttend uit uw rijke ervaring in de politieke criminaliteit, mij wat dit betreft enige sug­gesties aan de hand wilt doen. Uiteraard ben ik me ervan bewust, dat uw meest recente succes terwille van de veiligheid van de Staat zich niet direct leent voor confrontatie met een brede lezerskring, maar dat neemt niet weg dat uw secretie u me dunkt niet hoeft te verplichten tot het verzwijgen van minder actuele pogingen tot het ondermijnen van onze democratie, die dankzij het ingrijpen van de BVD konden worden verijdeld. Iets met Chinese eethuizen of Servische arbeiders bijvoorbeeld? Criminele Albaniërs misschien?

     Met grote belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.

 

     w.g.

     Cees van Gesteel

     Tongelsestreepweg 22*

     1418 XIJ Waarderpolder.”

Jasper gaf het stokje door aan Rita. Zij vond het ‘strak’ en ‘authentiek professioneel’ dat hij ‘rangetje twaalf’ had ingevoerd en niet de achterhaalde kwalificatie ‘referendaris’. Daar liet ze het voorlopig bij. Met de grootste moeite vulde zij – na drie dagen ploeteren - aan:

‘Meneer is wel zo vriendelijk om antwoordporto in te sluiten. Voor u gerezen achter de Chinezen zeker’ mopperde Van Vree­ken. Nadat het ouderwetse inter­comappa­raat pie­pend op zijn oproep had gereageerd voegde hij er wellui­dend en thea­traal aan toe: ’O god­delijke wel­vaart, die zelfs onze scheppende fantasie om zeep hielp. Willem, zoek het dossier eens op of begin er één aan te leggen. Van Gesteel Waarderpolder heet het ei’. Hij gaf het adres door en kreeg subiet een even kra­kend antwoord in dezelfde stijl terug.

‘Uit diep­ten van ellenden nader ik spoedig tot u.’

Drie minuten later waren Van Vreeken en zijn naaste medewerkers in een eerste voorbespreking gewikkeld.

     Etc.’


Verder wist Rita het niet meer.

‘Waar blijft jouw bijdrage aan de plot nu?’ sarde Jasper.

‘Ja nou ja kijk eh. Dâ’s best lastig. Ik heb nog geen idee. Nu even niet. Een plot, zei je? Ik had eigenlijk iets gedacht van een aanklacht over hinderlijk volgen door een spion van wie de gangen worden nagegaan, en gezeur nadat zijn groencontainer overhoop was gehaald. Een kat bleek de schuldige. De bal ligt nu weer bij jou. Jij bent de auteur. Jij moet iets leuks over stalken weten en al die dingen meer. Alleen als ik me opnieuw echt stierlijk verveel wil ik er nog wel eens op terugkomen. We kunnen natuurlijk ook een eigen rechtstreekse confrontatie met potentiële lezers beginnen via e-mailverkeer. Unieke, nog niet verschenen fictie van jouw hand op de pc van de ontvanger tegen een geringe vergoeding. Dat bespaart een hoop papier en rompslomp bovendien jongen. Je feekt een zooi positieve mail-reacties en liegt net zoals het buitgeversdom zonder b oncontroleerbaar over grote aantallen verkochte exemplaren. Dat maakt indruk.Overigens heet de BVD tegenwoordig AIVD hoor. We zien wel.’

Haar laatste actiegril drong maar half tot Jasper door. Want hoe kom je bijvoorbeeld aan veelbelovende e-mailadressen? Hij  grinnikte in zichzelf. Die platvloerse Rita ook met haar miskleunende voorzienigheid. Tot zijn geruststelling bleef ook dit onheil hem bespaard.

Hun aanzet was gauw vergeten.

 

==


Peyton op 25-03-2014 10:10: 
Thank you for the sensible critique. Me & my cousin were just preparing to do some research on this. We grabbed a book from our area library but I think I learned better from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there…

kaatje wharton op 31-07-2010 12:24 via, http://chalkpoetry.blogspot.com/ :
tot bij jou geraakt, leuke blog
krijt je jouw commentaar eens voor ons dan krijgt die zijn eigen plaatske?
dank je
ik kom hier zeker terug
kaatje.

 

<<<<<<<>>>>>>>>  <<<<<>>>>> 


                                   XOXOXOXOXOXOXO

 


Laatste tweets
kwasi gedateerde dadade

 

 

 

Contact: hedelepe@kpnmail.nl

 

Week  29:

Meer solidariteit is doodgewoon politiek niet haalbaar.

 

Vrijdag 20/7:

~  De anglo-amerikaanse chic past zowel dwangbuis als boetekleed.


Op Capital Hill

is er zo god dat wil

nog leven in de brouwerij

na de mourningafterpil

van dr. Phill

en de veelvuldige presidentengril.

 

Let op je buidel dear.

Ik doe wat ik kan goeroe. 


Donderdag 19/7:

~  Het werkwoord flikvlooien demoniseert .Ahum.

 

Kleine boodschap:

De correcte heteroscene  snakt naar een logische sprongmutatie die het mogelijk maakt anaal te urineren zodat het speelse genot kan worden geëxclusiveerd  voor de voorzijde, en het eigen  bio-afval door het lichaam zelf eenduidig en urinoirbesparend wordt afgescheiden.


Woensdag 18/7:

~  Volgende hype: halfzichtbare  teelballen in de push-downmodus.

 

Amber

remember

transgember

van december

tot september.

 

Vrije titelaturen:

gelaagd door de print

geklaagd door de sint

geschraagd door de bint

geplaagd door de tint

gedaagd door de mint

gestaagd door de hint

geraagd door de spint

gezaagd door de plint

gevraagd door de vrind

gewaagd door de pint

gevlaagd door de flint

gekraagd dat het stinkt.


Dinsdag 17/7:

~  De verloren verliessituatie is nu ook beschikbaar.

 

Niet verzilting

maar wurgende zout-intrusie

heeft plassex

de das om gedaan

laatstaan.

Van het opperwezen

en al die chinezen

valt niets te vrezen

het volgend moment

gelukkig of niet.


Maandag 16/7:

~  Talent  is een lootje voor waardering en een valkuil voor succes.

 

Louter kwabbelbabbels

en knabbelsabbels

vermaken grabbelkrabbels

tot kabbelschnabbels.


Populair in juni 1945:

Ken je die van liberty?

Als ie stijf staat bibbert ie.

En ook:

Habakuk

z’n broek was stuk.


Zondag 15/7:

~  De ware schrijfverdienste van fictie is immaterieel.

 

De meeste intellectuelen

Kunnen al dat delen

Via internetburelen

Niet velen

Zovelen

Ze laten het verspelen

Quasi helen

En zinloos mailen

Over aan zovelen

Die blijven kwelen

Met volle kelen

Strelen en flut telen

Zielige zelen

Kan mij wat schelen.


Zaterdag 14/7:

~  Wat in deze zin staat is even zinloos als onveranderbaar.

 

Euroma 

is gemankeerd

soma

aroma

van Europa

oeropa

de ta’aroa

van eureka

coma

achter de komma

stoma

minus diploma

aktie oma

’t axioma

postulaat

voor het apostolaat

ho maat.


 ===